Jövedéki ügyintéző tanfolyam

Avatar
Csernokvics Dávid
Avatar
F. Viktor

A tanfolyamról

A jövedéki eljárásokban a jövedéki terméket előállító és annak előállítására alkalmas a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvényben meghatározott terméket előállító, raktározó, tároló, importáló, exportáló, az azt forgalmazó, külföldről beszerző (beszállító), külföldre értékesítő jogi személy, jogi személyiség nélküli egyéb szervezet és a természetes személy nevében – a jövedéki adótörvényben meghatározott esetekben – jövedéki ügyintéző szakképesítéssel rendelkező járhat el. A jövedéki ügyintéző érdemileg elvégzi a kereskedelmi ügyeletek realizálásának folyamatában felmerülő ügyeket és biztosítja az ügyfelek által végzett tevékenységek jogszerűségét és szakszerűségét.

A szakképesítéssel rendelkező:
– közreműködik a kereskedelmi ügyletek megkötésénél, megadja az ügylethez kapcsolódó jövedéki információkat,
– intézkedik a szükséges hatósági engedélyek beszerzése iránt, illetőleg közreműködik a jog-szabályok által meghatározott kötelezettségek és jogok érvényesítésében,
– ellátja az elektronikus adatszolgáltatással, illetve nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatokat, – gondoskodik az okmányok szakszerű kiállításáról, benyújtásáról, valamint a szükséges egyéb feltételek biztosításáról,
– figyelemmel kíséri, szükség szerint intézkedik a határidős ügyek tekintetében, – felülvizsgálja, intézi az esetlegesen felmerülő jogorvoslati ügyeket,
– közreműködik az illetékes hatóságok által végzett ellenőrzéseknél.

Betölthető munkakörök
– Az adóraktár engedélyes gazdálkodók esetén elláthatja a jövedéki adótörvény által előírt jövedéki ügyintézői munkakört, feladatkört;
– Az egyéb jövedéki típusú engedéllyel rendelkező gazdálkodók esetében elláthatja a jövedéki szabályozás által meghatározott feladatokat;
– Meghatalmazás alapján a gazdálkodó szervezeteket, magánszemélyeket jövedéki ügyben képviselheti az adóhatóság előtt.

Szakképesítés sorszáma: 04115008
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2021.07.19.

# /- #jövedékiügyintéző #jövedékiügyintézőtanfolyam #jövedékiügyintézőképzés #jövedékiügyintézőtanfolyamról #jövedékiügyintézőoktatás #jövedékiügyintézővizsga

A tanfolyam előnyei:

Magánszemélyek/Vállalkozások számára egyaránt!
Az elsődleges munkaerőpiacon jelentkező ágazati igények kiemelt juttatási, és kereseti lehetőségeket kínálnak leendő képzésben résztvevőink számára.
Ezen ágazaton belül aJövedéki ügyintéző tanfolyam a jelenlegi munkaerőpiacon hiányszakmaként jelentkezik. Ez egyértelműen jelzi, hogy a résztvevők karrierlehetőségeinek bővítésére egy kecsegtető, és egyben kiemelkedő lehetőséget nyújt a most induló képzésünkre történő beiratkozás (eseti becsatlakozás).
Tanfolyamainknál fő szempontként jelentkeznek ezen szektorok, ágazatok (irányok, területek) IPAR 4.0, Szakképzés 4.0, stb.) fejlesztési stratégiái.
Az új felnőttképzési jogszabályok, törvényi előírások, követelményrendszerek, és a minőségirányítási folyamatok szem előtt tartásával, és annak mindenkori megfelelésével, tervezzük, szervezzük és teljes körűen kivitelezzük kurzusainkat.
Magánszemélyeknek, cégeknek (KKV.) és a vállalati szektor résztvevőinek folyamatos piackutatáson alapuló kínálatunkkal biztosítjuk együttműködésünket.

Tanfolyam tartalma

 • Online felületen elérhető tananyag
 • Díjmentes próbavizsga
 • Jövedéki ügyintéző tananyag (jegyzet),
 • Igény esetén a gyakorlati tevékenységhez szükséges munkaruha, és munkavédelmi eszközök

Követelmények / utasítások

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: A Pénzügyi -Számviteli Ügyintéző – Szakmai azonosítószám: 5 0411 09 01 (jogelőd végzettségeket is figyelembe lehet venni) végzettséggel rendelkező személyek esetén további szakmai előképzettségi előírás nincs.Vállalkozási ügyviteli ügyintéző – Szakmajegyzék szerinti mazonosítószám: 5 0411 09 02 (jog-előd végzettségeket is figyelembe lehet venni) végzettséggel rendelkező személyek esetén további szakmai előképzettségi előírás nincs. Logisztikai technikus – Szakmajegyzék szerinti azonosítószám: 5 1041 15 06 (jogelőd végzettségeket is figyelembe lehet venni) végzettséggel rendelkező személyek esetén további szakmai előképzettségi előírás nincs. Erjedés- és üdítőital-ipari technikus – Szakmajegyzék szerinti azonosítószám: 5 0721 0506 (jogelőd végzettségeket is figyelembe lehet venni) végzettséggel rendelkező személyek esetén további szakmai előképzettségi előírás nincs. Erjedés- és üdítőital-ipari termékkészítő – Szakmajegyzék szerinti azonosítószám: 4 0721 05 07 (jogelőd végzettségeket is figyelembe lehet venni) végzettséggel rendelkező személyek esetén további szakmai előképzettségi előírás nincs. Aki általános (gimnáziumi) értettségivel, vagy nem szakirányú középfokú vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, annak szakmai előképzettségként a 7.4 pont szerinti szakmai gyakorlat megléte bemeneti feltétel. A szakirányú felsőfokú (jogi, közgazdasági/gazdasági, pénzügyi, (vám)igazgatás-szervező, közszolgálati) végzettség esetén sem szakmai előképzettségre, sem szakmai gyakorlat igazolására nincs szükség.
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: „nem szükséges” Szakmai gyakorlat területe és időtartama: A jövedéki ügyintézői szakképesítéshez megszerzésénél - a előírt szakmai előképzettséggel vagylagos követelményként meghatározott – szakmai gyakorlat jellemzői: a) időtartama legalább egy év, amely egybefüggő időtartam és nem számít bele a GYED, a GYES, illetve a tartalékos katonai, valamint polgári szolgálati ideje, b) Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál jövedéki ellenőrzési szakterületen vagy jövedéki tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél (pl. jövedéki képviseletet ellátó gazdálkodó, jövedéki adóraktár, jövedéki kereskedő, jövedéki terméket előállító gazdálkodó) vagy vámügyi tevékenységet végző gazdálkodónál, logisztikai szolgáltatónál teljesítendő, c) az eltöltött gyakorlati időt hitelt érdemlően igazolja; a szakmai gyakorlat igazolás tartalmazza a szakmai gyakorlat idejét, szakmai gyakorlat területét (ellátott feladatokat, betöltött munkakört) d) a szakmai gyakorlat abban az esetben tekintendő igazoltnak, ha -jövedéki ügyintéző, vámügyintéző, logisztikai ügyintéző, szállítmányozó vagy raktárvezető munkakörben került foglalkoztatásra vagy -Nemzeti Adó és Vámhivatal állományának tagja és jövedéki ellenőrzési munkatevékenységet végzett - külön munkaköri besorolás hiányában jövedéki munkatevékenységet végzett.

Célközönség:

 • A Jövedéki ügyintéző tanfolyamot ajánljuk:
 • Minden ügyintézési tevékenységet kedvelő ember számára. Nem csak tovább tanulni vágyók részére, egy jó és igazán látványos szakmai lehetőség a Jövedéki ügyintéző végzettség megszerzése, hanem pályakezdőknek, átképzésben- és továbbképzésben résztvevőknek is ajánljuk.

Oktató(k)

Csernokvics Dávid

0/5
2 tanfolyam
0 visszajelzés
0 résztvevő
Több

F. Viktor

0/5
4 tanfolyam
0 visszajelzés
0 résztvevő
Több
Jövedéki ügyintéző tanfolyammal kapcsolatos információk

179.990 Ft

Nehézség
Szakértő
Időtartam 340 Óra

Tanfolyam tartalma

 • Online felületen elérhető tananyag
 • Díjmentes próbavizsga
 • Jövedéki ügyintéző tananyag (jegyzet),
 • Igény esetén a gyakorlati tevékenységhez szükséges munkaruha, és munkavédelmi eszközök

Tanfolyamok