A MODELLO-ról

A MODELLO-ról

PORTFÓLIÓ

Intézetünk fő tevékenysége a felnőttképzés!

NAGYLOGO21psd - Felnőttképzés - Tanfolyam - Képzés

MODELLO Módszertani és Képzési Intézet, vizsgaközpont, nyelvvizsgahely
Tudás egy jobb holnapért – ma!
Magas szintű szakértői, módszertani, képzési (felnőttképzési, tovább-, és átképzési), valamint vizsgáztatási szolgáltatásokkal segítjük partnereinket (vállalatokat, állami-, önkormányzati-, és további intézményeket, magánszemélyeket).
Ügyfeleink számára a jelen kihívásainak történő megfelelésben, az új fejlesztési irányok (IPAR 4.0 / Szakképzés 4.0) kínálta lehetőségek alkalmazásával segítünk még hatékonyabbá válniuk! 
A kereslet, és a kínálat minél pontosabb meghatározásával, magas szintű összehangolásával (szinkronizálásával), a részcélokon keresztül biztosítjuk a célok, és az igények még versenyképesebb kiszolgálását!
Segítünk, hogy partnereink első körben hozzájussanak mindazon előnyökhöz, amelyeket a legkorszerűbb tudás alapú információs rendszerek, projektmenedzsment, illetve a különböző vezetési módszerek biztosíthatnak számukra.
Mindezekkel támogatva őket az üzleti, és egyben egyéni kitűzött céljaik megvalósításában.
Szolgáltatásainkat az új, hatályos felnőttképzési jogszabályoknak, törvényi előírásoknak, követelményi- és minőségirányítási rendszereknek történő mindenkori megfeleléssel tervezzük, szervezzük, továbbá teljes körűen kivitelezzük. (módszertanok, képzési programok, tematikák, segédletek, időrendspecifikációk, képzések, átképzések, továbbképzések, vizsgák).

Jelen korunk munkaerő piacának legnagyobb kincse: A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐ.
A szakképzés, és a felnőttképzés megújulása elengedhetetlenné vált a technológia, a mesterséges intelligencia, a robotizáció gyors fejlődése, illetve a munkaerő-piaci elvárások folyamatos változása miatt egyaránt.Egyre több nagyvállalat, multinacionális cég érdeklődik Magyarország iránt, és gondolkodik leányvállalat, vagy üzemegység létrehozásán hazánkban.
Az egyeztetések során azonban ezen cégek képviselőinek első kérdései között szerepel a rendelkezésre álló, szakképzett munkaerő megléte. A fejlesztési stratégiák, és ezáltal az újonnan bevezetett felnőttoktatási irányvonalak lehetővé teszik az igazán fontos, naprakész, a kor és a technika fejlődéséhez, valamint a piaci igényekhez igazodó legfrissebb elméleti, és gyakorlati tudás elsajátítását a képzésben résztvevőink részére.

A jelenlegi gazdasági növekedés csak akkor válik fenntarthatóvá, ha a fejlesztésekkel, a korszerű szakmai tudás átadásával, és az új stratégiák alkalmazásával egy versenyképes egységet tudunk alkotni.
Számunkra a legfontosabb, hogy ezáltal pedig a megfelelő produktummal tudjuk szolgálni partnereinket.
A vállalatoknak óriási probléma az új munkavállalóknál a kompetenciák fejlesztése is.
Többek között nehézséget okoz, hogy a munkavállaló beilleszkedjen a munkaközösségbe, és ezáltal hatékonnyá váljon.
Egyre nehezebb megtalálni azt az embert, aki belép a kapun, és a következő napon már százszázalékos munkaerővé tud válni.
Véleményünk szerint a vezetői szemléletet kell abba az irányba terelni, hogy fontossá váljon a munkaadó számára a munkavállaló. 

KÖSZÖNTŐ:

Felnőttként, család, és munka mellett önmagunk képzése egy komoly, és egyben meghatározó, felelősségteljes döntés. A munka, és a család mellett időt szakítani a tanulásra egyáltalán nem egyszerű, de tudjuk, megoldható. Minden ember életében elérkezik egy olyan pillanat, egy olyan mérföldkő, amikor valami új célt szeretne elérni, egy új dolgot szeretne megvalósítani, vagy egy régit megtartani. A munkaerőpiac folyamatosan változik, ennek tükrében egyre több, és több kompetenciára, valamint képességre van szükségünk annak érdekében, hogy munkahelyünkön helyt tudjunk állni, vagy a ranglétrán előre tudjunk lépni. Kurzusainkkal tudatosan támogatjuk képzésben résztvevőinket ezen életszakaszukban azzal, hogy a lehető legrövidebb időn belül, és egyben a legköltséghatékonyabban szerezhessenek új tudást, új ismereteket, új kompetenciákat, akár egy új szakmát!

Oktatóinkról:

Oktatóink nem csupán egyszerű elméleti, hanem szakterületeiken naprakész gyakorlati tudással, és tapasztalattal egyaránt rendelkező szakemberek. Segítségükkel, és közreműködésükkel biztosítjuk a piacképes tudás elsajátíthatóságát képzésben résztvevőink részére. Ezen irányelvünk alapján kurzusaink oly módon vannak összeállítva, hogy a gyakorlaton megszerezhető tudás legyen a domináns.

A felnőttképzés megújuló rendszere:

Az OKJ-s szakmák helyett ma már új szakképesítésekről beszélünk, ugyanis az OKJ rendszer 2021. januárjától megszűnt. Az OKJ-s rendszer jogutódját képező szakképesítések elődjükhöz hasonlóan hivatalos, államilag elismert bizonyítványt biztosítanak, azonban az új szakképesítések sokkal jobban alkalmazkodnak a munkaerőpiac igényeihez.

CÉLJAINK:

IPAR 4.0 TANÁCSADÁS ÉS KÉPZÉS

Az ipari cégek számára ma már nyilvánvaló, hogy hatékony működésük érdekében nem maradhatnak ki a digitális forradalomból, a digitális transzformációból.
Sokuk még keresi azt az utat, amelyen elindulva sikeresen digitalizálhatnak folyamatokat, és a kapcsolódó vállalati rendszereiket.
Az ipari gyakorlatban a sikeres digitalizációs projekt kizárólag egy jól kidolgozott, előre megtervezett stratégia mentén tud megvalósulni.
A tervezést meg kell előznie egy szisztematikus adatgyűjtő, és elemző munkának, amelyben egy tapasztalt, és gyakorlattal rendelkező „külső szem” nagyon sokat segíthet.
Célunk partnereink versenyképességének növelése az IPAR 4.0-ának történő megfeleltetésükkel annak érdekében, hogy ezáltal a jóból kiválóvá válhassanak.
Ezt bizonyítja több, sikeresen kivitelezett hazai, és nemzetközi projektünk, az azok megvalósításában a kutatás-fejlesztés, és az innovációs területeken elért eredményeinkkel együtt.
Kiemelkedő tudással, és tapasztalattal rendelkező szakértőink által készített, és javasolt módszertanok, fejlesztések nem csupán az elméletben, de a gyakorlatban, akár a gyártósor mellett is működőképesek.
Az ipari digitalizációs stratégiájának kidolgozásában, vagy megvalósításában, az IPAR 4.0 szabványnak történő megfelelésben a következő területeken számíthat ránk:

NAGYLOGO21psd 1024x1024 - A MODELLO-ról

– Ipar 4.0 érettségfelmérés, szemléletformálás, stratégia alkotás, és bevezetés,
– Tanácsadás, konzultáció, testre szabott oktatás,
– Projektmenedzsment, minőségbiztosítás,
– Projektmunka, modellezés, szakértői tevékenység,
– Képzési igények felmérése, képzési terv összeállítása, a megvalósításhoz szükséges képzési programok kidolgozása,
– Képzési folyamatok teljes körű menedzselése.

SZAKKÉPZÉS 4.0

A szakképzés, és a felnőttképzés átalakítása a munkaerő piaci elvárások, a makrogazdasági tényezők, és a piaci helyzet átalakulásának következtében elengedhetetlenné váltak.
Ennek oka egyrészt az Ipar 4.0. Egyre gyorsabb a fejlődés az iparban használt technológiák, automatizálási-, digitalizációs folyamatok terén.
Az ipar fejlődésével párhuzamosan a munkakörök is átalakulnak, elsősorban a digitalizáció, a robotizáció, és az automatizáció miatt.
Folyamatosan, és egyre nagyobb mértékben csökken a szakképzettség nélkül is betölthető, betanított munkahelyek száma, miközben egyre jobban nő az igény a rendszerek tervezésével, üzemeltetésével foglalkozó informatikai, robotikai képzettségű szakemberek iránt.
Ezekből következik, hogy nem kevesebb munkaerőre, hanem új feladatkörben dolgozó, jobban képzett, naprakész elméleti, és gyakorlati tudással rendelkező emberre van szükség, a magasabb hozzáadott értéket igénylő munkakörökben.
Az új technológiák nem kiszorítják a dolgozókat a munkaerő-piacról, hanem támogatják őket, és egyben javítják a munkavégzés hatékonyságát.
Mindez összességében megváltoztatja a munkavállalókkal szemben támasztott kompetencia-elvárásokat is: egyre nagyobb hangsúly kerül mind a kreativitásra, mind pedig az emberi együttműködésre.
A tudásalapú társadalom erősítésére van szükség.
A szakképzés, és a felnőttképzés jelenleg csak részben tudja kiszolgálni a területi gazdasági igényeket, még úgy is, hogy az utóbbi időben jelentős lépések történtek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) kezdeményezésével a duális szakképzési rendszer kialakítására, és továbbfejlesztésére.
Felnőttképzési Intézetünk rugalmasan reagál a cégek, vállalatok, a gazdaság munkaerő-piaci igényeire, és elsődlegesen ezekre alapozva állítja össze mindenkori aktuális képzési kínálatát.
Üzletpolitikánk, hogy a kereslet, és a kínálat aránya minél magasabb szinten jelenhessen meg, és érvényesülhessen.

Társadalmi szerepvállalásunk:
NAGYLOGO21psd 1024x1024 - A MODELLO-ról

Az elmúlt 17 évben küldetésünk a rászorulók felkarolása, és támogatása. A hátrányos helyzetű, mélyszegénységben, szegregátumban élő célcsoport elsődleges, vagy másodlagos munkaerő piacra történő be-, vissza- vagy átvezetése, integrálása. Szükség esetén tanácsadással, mentorálással, képzéssel, tovább, vagy átképzéssel, élethelyzetük függvényében adományokkal, az általunk üzemeltetett, és fenntartott Szívességbankon keresztül. További feladataink a családok támogatása, a Tehetséggondozás, a megváltozott tanulási készségekkel rendelkező gyermekek felzárkózatása, a biztonságos internethasználat, valamint a digitális írástudás terjesztése, és megismertetése. A teljesség igénye nélkül: szakmai tudásunkkal, humán, és infrastrukturális erőforrásainkkal több társadalmi szervezetet, egyesületet, közösséget, sportolókat, állatmenhelyet, egyaránt támogatunk. 

Elérhetőségek:

Felmerülő további kérdéseitekkel keressétek bizalommal Intézetünket:
MODELLO Módszertani és Képzési Intézet: Tel: +36 (37) 676-6835 | Mobil: +36 (30) 733-7538 | +36 (70) 676-6835 | +36 (70) 427- 7406