Élelmiszeripari csomagológép kezelő tanfolyam

Avatar
Vezetőoktató

A tanfolyamról

Az Élelmiszeripari csomagológép kezelő olyan általános tudással és képességgel rendelkezik, ami szükséges és hasznos minden élelmiszeripari ágazati csomagológép kezelésére. Részt vesz az élelmiszeripari csomagológépek üzemeltetési munkáiban. Felügyeli a csomagológép munkáját, felismeri a hibát, s részt vesz a hiba elhárításában.

Követi a gyártási tervet, termékváltásnál elvégzi az átállásokat. Elvégzi a technológiai előírás szerinti anyag leürítést, tisztítást, fertőtlenítést. Folyamatosan figyeli a termék minőségét, méretét, tömegét. A hibás terméket elkülöníti, vezeti a gyártási dokumentációt. Irányítás mellett szakszerűen és biztonságosan üzemelteti a csomagológépet és segédberendezéseket. A technológiai feladatokat a gazdaságossági elvek, minőségbiztosítási, a tűz- munka-, környezetvédelmi és higiéniai előírások figyelembevételével önállóan végzi.

Az “Élelmiszeripari csomagológép kezelő” az Élelmiszeripari gépkezelő 4 0721 05 05 kapcsolódó részszakmája az Élelmiszeripar ágazaton belül.

Az Élelmiszeripari csomagológép kezelő részszakma szakmai tartalma:

 • Gyártásszervezési gyakorlat:
  • Gép, gépsor beállítása a kiírás szerint
  • Készlet felmérése: nyersanyag, késztermék
  • Hulladék kezelése
  • Technológiai dokumentumok vezetése
 • Gépkezelői feladatok:
  • Gépkezelői szoftver keresése, értelmezése
  • Technológiai utasítás tanulmányozása
  • Az üzem higiéniai utasításának, a gépkezelésre vonatkozó előírásának tanulmányozása
 • Csomagolás, raktározás, szállítás gépei:
  • A berendezések elvi működésének, szerkezeti felépítésének megismerése
  • Technológiai szempontból fontos paraméterek mérésének és szabályozási elvének elsajátítása
  • Elméleti alap elsajátítása a szakma gyakorlatában szükséges üzemeltetési, szerelési feladatok és számítások elvégzéséhez

AÉlelmiszeripari csomagológép kezelő órakerete:

 • 320 – 480 óra.

AÉlelmiszeripari csomagológép kezelő készségei, képességei:

 • Előkészíti a csomagolás megkezdéséhez szükséges szerszámokat, eszközöket, előkészíti a csomagológép indítását.
 • Felügyeli az élelmiszeripari csomagológép, folyamatos működését a visszajelzők segítségével, felismeri és jelzi a hibát.
 • Elvégzi:
  • a csomagológép, termékváltáskor szükséges ürítését, tisztítását, töltését.
  • a csomagológép rendszeres karbantartását és terv szerinti kenését.
  • a szükséges korrekciót hibás termék esetén.
 • Részt vesz a csomagológép szét- és összeszerelésében.
 • Ellenőrzi a termék minőségét (méret, tömeg) elkülöníti a hibásterméket.
 • Szakszerűen kezeli a melléktermékeket és hulladékot.

AÉlelmiszeripari csomagológép kezelő ismeretei:

 • Alap szinten ismeri:
  • a csomagológép működtetéséhez szükséges szerszámokat, eszközöket, gép indításának lépéseit.
  • a karbantartási és kenési tervet.
  • a gép, gépegység robbantott ábrás szerelési utasítását gépelemek jelképi jelölését, műszaki rajz szabályait.
  • a hulladékok és melléktermékek kezelésére vonatkozó szabályokat.
 • Ismeri:
  • a csomagológép, technológiai utasításának a visszajelzők működésére vonatkozó előírásokat.
  • a termékváltásra vonatkozó technológiai és higiéniai előírást.
  • a termék minőségi jellemzőit.
 • Alkalmazza a termékre vonatkozó minőségi (méret, tömeg) előírásokat.

AÉlelmiszeripari csomagológép kezelő elvárt viselkedés módjai és attitűdjei:

 • Elkötelezett a biztonságos munkavégzés mellett.
 • Munkáját a szabályok betartásával végzi.
 • Tevékenységét elkötelezetten végzi.
 • Magára nézve kötelezőnek tartja a munka-, tűzvédelmi és higiéniai előírásokat.
 • Minőségorientált tevékenységet végez.
 • Törekszik az alapanyagok gazdaságos felhasználására.
 • Szem előtt tartja a környezetvédelmi előírásokat.

AÉlelmiszeripari csomagológép kezelő önállóságának és felelősségének mértéke:

 • Ellenőrzi az előkészített szerszámok, gépsor elindításának biztonságos működését.
 • Betartja az adott gépsor technológiai utasítását.
 • A megfelelő szakembert bevonja a hiba megszüntetésébe.
 • Betartja az adott gép technológiai utasítását és a higiéniai utasítást.
 • Vezetői felügyelettel dokumentálja a munkáját.
 • Felelősséget vállal a karbantartási és kenési tervben szereplő munka elvégzéséről.
 • Munkáját részben önállóan, segítséggel végzi.
 • Vezetői instrukciók alapján online módon dokumentumokat tölt ki.
 • Munkahelyi vezetője irányítása alatt végzi a tevékenységét.

AÉlelmiszeripari csomagológép kezelő képzésbe történő belépés feltételei:

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése
 • Alkalmassági követelmények:
  • Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
  • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

AÉlelmiszeripari csomagológép kezelő vizsgafeladatai:

 • Élelmiszeripari csomagológép kezelése: a gép elindítása vagy leállítása, termékváltás, technológiai paraméterek beállítása.
  • csomagológép indításakor vagy leállításakor szükséges feladatok elvégzése,
  • termékváltás során elvégzendő műveletek,
  • technológiai paraméterek beállítása a gyártási terv szerint,
  • ellenőrző mérések végzése, dokumentálása,
  • korrekció végrehajtása
 • A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:
  • a munka-, tűzvédelmi és higiéniai szabályok betartása: 10 %
  • indítás vagy leállítási feladatok szakszerű végzése: 25 %
  • termékváltás során elvégzendő feladatok (Ürítés, tisztítás, fertőtlenítés): 25 %
  • ellenőrző mérések végzése, dokumentálása: 20 %
  • szakmai kommunikáció a munkatársakkal a munka elvégzése folyamán: 10 %
  • dokumentumok kitöltése, minősége: 10 %
 • A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a tanuló a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

# /- #élelmiszeriparicsomagológépkezelő #élelmiszeriparicsomagológépkezelőtanfolyam #élelmiszeriparicsomagológépkezelőképzés #élelmiszeriparicsomagológépkezelőtanfolyamról #élelmiszeriparicsomagológépkezelőoktatás #élelmiszeriparicsomagológépkezelővizsga #élelmiszeriparicsomagológépkezelőrészszakma

A tanfolyam előnyei:

Magánszemélyek/Vállalkozások számára egyaránt!
Az elsődleges munkaerőpiacon jelentkező ágazati igények kiemelt juttatási, és kereseti lehetőségeket kínálnak leendő képzésben résztvevőink számára.
Ezen ágazaton belül az Élelmiszeripari csomagológép kezelő tanfolyam a jelenlegi munkaerőpiacon hiányszakmaként jelentkezik. Ez egyértelműen jelzi, hogy a résztvevők karrierlehetőségeinek bővítésére egy kecsegtető, és egyben kiemelkedő lehetőséget nyújt a most induló képzésünkre történő beiratkozás (eseti becsatlakozás).
Tanfolyamainknál fő szempontként jelentkeznek ezen szektorok, ágazatok (irányok, területek) IPAR 4.0, Szakképzés 4.0, stb.) fejlesztési stratégiái.
Az új felnőttképzési jogszabályok, törvényi előírások, követelményrendszerek, és a minőségirányítási folyamatok szem előtt tartásával, és annak mindenkori megfelelésével, tervezzük, szervezzük és teljes körűen kivitelezzük kurzusainkat.
Magánszemélyeknek, cégeknek (KKV.) és a vállalati szektor résztvevőinek folyamatos piackutatáson alapuló kínálatunkkal biztosítjuk együttműködésünket.

Követelmények

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése
 • Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Célközönség:

 • Az Élelmiszeripari csomagológép kezelő tanfolyamot ajánljuk:
 • Minden élelmiszeripart kedvelő ember számára. Nem csak tovább tanulni vágyók részére, egy jó és igazán látványos szakmai lehetőség az Élelmiszeripari csomagológép kezelő végzettség megszerzése, hanem pályakezdőknek, átképzésben- és továbbképzésben résztvevőknek is ajánljuk.

Oktató(k)

Vezetőoktató

5.0/5
154 tanfolyam
1 visszajelzés
0 résztvevő
Több

Értékelés írása

Élelmiszeripari csomagológép kezelő tanfolyammal kapcsolatos információk

169.990 Ft

Nehézség
Haladó
Időtartam 320 Óra
Tanfolyamok

Tanfolyam tartalma

 • Online felületen elérhető tananyag
 • Díjmentes próbavizsga
 • Élelmiszeripari csomagológép kezelő tananyag (jegyzet),
 • Igény esetén a gyakorlati tevékenységhez szükséges munkaruha, és munkavédelmi eszközök
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping