Katasztrófavédelmi ügyintéző (polgári védelmi-iparbiztonsági) tanfolyam

Dr. M. Judit
P. Karina
T. Andrea

A tanfolyamról

A katasztrófavédelmi ügyintéző a gazdálkodó szervek, szervezetek, intézmények vezetőjének közvetlen irányítása mellett, önállóan vagy másokkal együttműködve, a jogszabályokban meghatározott katasztrófavédelmi (polgári védelmi és iparbiztonsági) feladatainak ellátása körében kialakítja a gazdálkodó szervek, szervezetek, intézmények ¬ hatósági határozatban meghatározott polgári védelmi feladataihoz szükséges feltételeket, tervezi a komplex logisztikai biztosítás folyamatát. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervével folyamatosan kapcsolatot tartva meghatározza az eseménykezelés szabályainak megfelelően a havária események során (pl.: árvíz, beavatkozás veszélyes anyag jelenlétében) az együttműködő szervek, szervezetek releváns körét, azokkal kapcsolatot tart a gazdálkodó szervek, szervezetek, intézmények feladatait illetően.

Feltárja a kockázatbecslés alapján a gazdálkodó szerv, szervezet, intézmény veszélyeztetettségét, adatot szolgáltat a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásához. Feltárva és elemezve a gazdálkodó szerv, szervezet, intézmény vonatkozásában az ipari tevékenységek, technológiák kockázatát, kockázatazonosítást és kockázatértékelést végez, szervezi és részt vesz a kockázatbecslési eljárásban. Javaslatokat tesz a gazdálkodó szervek, szervezetek, intézmények dolgozóit érintő biztonságos működést biztosító
feladatok meghatározásakor.


Elkészíti a veszélyes üzem üzemazonosítási dokumentumait és a szükséges védelmi terveket (belső védelmi terv, súlyos káreseményelhárítási terv). Megtervezi a veszélyesáruszállítás folyamatát. Megtervezi és létrehozza a gazdálkodó szerv, szervezet, intézmény polgári védelmi szervezetét, megtervezi annak felkészítését, alkalmazását, javaslatokat tesz a technikai eszközök biztosítására.
Összeállítja a munkahelyi veszélyelhárítási tervet, meghatározza a gazdálkodó szerv, szervezet, intézmény lakosságvédelmi feladatait, a polgári védelmi és iparbiztonsági vonatkozású, kötelezően elkészítendő, a katasztrófavédelmi hatóság által előírt formátumú dokumentumokat.

Szakképesítés sorszáma:10324007
Programkövetelmény érvényességének kezdete:2020.10.29

 # / – #katasztrofavedelmiugyintezo #katasztrofavedelmiugyintezotanfolyam #katasztrofavedelmiugyintezo #katasztrofavedelmitanfolyamrol #katasztrofavedelmitanfolyamindul #katasztrofavedelmiugyintezovizsga #katasztrofavedelmiugyintezovizsgakovetelmeny

A tanfolyam előnyei:

Magánszemélyek/Vállalkozások számára egyaránt!
Az elsődleges munkaerőpiacon jelentkező ágazati igények kiemelt juttatási, és kereseti lehetőségeket kínálnak leendő képzésben résztvevőink számára.
Ezen ágazaton belül a Katasztrófavédelmi ügyintéző tanfolyam a jelenlegi munkaerőpiacon hiányszakmaként jelentkezik. Ez egyértelműen jelzi, hogy a résztvevők karrierlehetőségeinek bővítésére egy kecsegtető, és egyben kiemelkedő lehetőséget nyújt a most induló képzésünkre történő beíratkozás (eseti becsatlakozás).
Tanfolyamainknál fő szempontként jelentkeznek ezen szektorok, ágazatok (irányok, területek) IPAR 4.0, Szakképzés 4.0, stb.) fejlesztési stratégiái.
Az új felnőttképzési jogszabályok, törvényi előírások, követelményrendszerek, és a minőségirányítási folyamatok szem előtt tartásával, és annak mindenkori megfelelésével, tervezzük, szervezzük és teljes körűen kivitelezzük kurzusainkat.
Magánszemélyeknek, cégeknek (KKV.) és a vállalati szektor résztvevőinek folyamatos piackutatáson alapuló kínálatunkkal biztosítjuk együttműködésünket.
A dísznövénykertész tanfolyamot ajánljuk:
Minden természetet szerető ember számára. Nem csak tovább tanulni vágyók részére, egy jó és igazán látványos szakmai lehetőség a dísznövénykertész végzettség megszerzése, hanem pályakezdőknek, átképzésben- és továbbképzésben résztvevőknek is ajánljuk.

Követelmények

  • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
  • Szakmai előképzettség: 10324006 Katasztrófavédelmi munkatárs, vagy a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 4. melléklet 1. pontjában meghatározott képesítések.
  • Egészségügyi alkalmassági követelmény: Nem szükséges
  • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: Nem szükséges

Célközönség:

  • A katasztrófavédelmi ügyintéző tanfolyamot ajánljuk:
  • Nem csak tovább tanulni vágyók részére, egy jó és igazán látványos szakmai lehetőség a dísznövénykertész végzettség megszerzése, hanem pályakezdőknek, átképzésben- és továbbképzésben résztvevőknek is ajánljuk.

Oktató(k)

Dr. M. Judit

0/5
21 tanfolyam
0 visszajelzés
0 résztvevő
Több

P. Karina

0/5
43 tanfolyam
0 visszajelzés
0 résztvevő
Több

T. Andrea

0/5
44 tanfolyam
0 visszajelzés
0 résztvevő
Több

Értékelés írása

Katasztrófavédelmi ügyintéző (polgári védelmi-iparbiztonsági) tanfolyammal kapcsolatos információk

Ft

Nehézség
Haladó
Időtartam 240 Óra

Tanfolyam tartalma

  • Katasztrófavédelmi ügyintéző tankönyv (jegyzet),
  • Online felületen elérhető tananyag,
  • Díjmentes próbavizsga
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping