Tanfolyamokról és Képzésekről

A vulkanizálógép-kezelő képzés célja

A szakképesítés munkaterületéhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása annak érdekében, hogy a vulkanizálógép-kezelői feladatokat jól képzett, munkájukért felelősséget vállaló szakemberek lássák el. A képzés további célja, hogy a munkavégzés során előtérbe kerüljenek a gazdaságossági szempontok, kiemelt figyelmet kapjanak a biztonsági előírások, és az érintettek betartsák a vonatkozó szabályokat.A szakképesítés munkaterületéhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása annak érdekében, hogy a vulkanizálógép-kezelői feladatokat jól képzett, munkájukért felelősséget vállaló szakemberek lássák el. A képzés további célja, hogy a munkavégzés során előtérbe kerüljenek a gazdaságossági szempontok, kiemelt figyelmet kapjanak a biztonsági előírások, és az érintettek betartsák a vonatkozó szabályokat.

A vulkanizálógép-kezelő képzés célcsoportja

A képzés elsődleges célcsoportját azok a munkavállalók alkotják, akik a közlekedési és szállítmányozási ágazatban is működő munkáltatónál munkaviszonyban állnak, és/vagy olyan álláskeresők, akik a közlekedési és szállítmányozási ágazatban is működő munkáltatótól foglalkoztatásra irányuló szándéknyilatkozattal rendelkeznek. A gumiipar dinamikusan fejlődő iparág. A gyártási folyamat működtetéséhez elengedhetetlen a megfelelő szakértelemmel rendelkező munkaerő. A képzés másodlagos célcsoportját ezért azok jelentik, akik érdeklődnek a vulkanizálógép kezelése iránt, és a képzés elvégzésével munkaerőpiaci előnyhöz szeretnének jutni.

Miért ajánljuk a vulkanizálógép-kezelő képzést

A gumiipar dinamikusan fejlődő iparág. A magas minőségi követelményeknek megfelelő termékek gyártásához pontosan szabályozott vulkanizálási folyamatra, pontosan szerelt, beállított vulkanizáló formákra, azonos minőségű alapanyagokra, féltermékekre van szükség. Ezekhez szervesen kapcsolódnak a korszerű, nagy hatékonyságú szállító, bekészítő egységek. A folyamat működtetéséhez elengedhetetlen a jól képzett, munkájáért felelősséget vállaló munkaerő biztosítása.

A képzésbe való bekapcsolódás feltételei

  • Általános iskolai végzettség
  • Szükséges, mégpedig: foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat

A képzés összes óraszáma: 150 óra

A vulkanizálógép-kezelő tanfolyam ára: 106 060 Ft/fő

Vulkanizálógép-kezelő jelentkezési lap

#vulkanizálógépkezelő #vulkanizálógépkezelőtanfolyam #vulkanizálógépkezelőképzés #támogatottképzés #támogatotttanfolyam #KTI #képzés #tanfolyam #felnőttképzés