Vámügyintéző tanfolyam

Avatar
Somogyi N. Nóra
Avatar
Dr. O. László

A tanfolyamról

A vámügyintézői tudása alkalmassá teszi a munkavállalót, az Európai Unió (EU) és a harmadik országokkal folytatott áruforgalom kapcsán felmerülő vámügyi feladatok ellátására, amelynek alapját a Kereskedelmi Vámtarifa szerinti árubesorolás, illetve a vámigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó uniós és hazai vámjogszabályokban meghatározott kötelezettségek jelentik.

Kompetencia birtokában a vámügyintéző a jogszabályoknak megfelelően kezeli az elektronikus vámrendszereket az engedélyezési és vámkezelési tevékenysége során, eleget tesz az irat-és okmánymegőrzési kötelezettségének. Feladatainak ellátása során hazai szinten kapcsolatot tart a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) vámszerveivel, a kereskedelmi engedélyezési hatóságokkal, a termékbiztonsági előírások teljesítését ellenőrző hatóságokkal. Közreműködik a vámellenőrzések végrehajtásában, eleget tesz a kereskedelmi statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeknek.

A vámügyintézői szakképesítéssel rendelkező személy képes az EU integrált elektronikus kereskedelmi vámtarifa rendszerének (TARIC) rendszeres és rutin jellegű használatára. Képes továbbá a vállalati vámszoftver rendszeres és rutin jellegű használatára, ismeri a vámok, a vám jellegű kereskedelempolitikai intézkedések, és tarifális vámkedvezmények rendszerét, illetve ezekhez kapcsolódóan az áruk származására vonatkozó szabályokat.
Elvégzi a vámkezelés során az import vagy export forgalomhoz kapcsolódó adófizetési kötelezettségek teljesítéséhez, illetve a vám és adóbiztosítékok alkalmazásához szükséges számítási műveleteket, a vámérték szabályok ismerete és alkalmazása segítségével.

Közreműködik a vámügyi engedélyezési feladatok ellátásában, használja a különböző uniós engedélyezési informatikai rendszereket és ez elektronikus ügyintézéshez szükséges felületeket.
Ismeri és alkalmazza az áruszállításhoz, szállítmányozáshoz kapcsolódó okmányokat és az INCOTERMS 2020 szabályait. Összegyűjti és nyilvántartja a vámügyi feladatok ellátásához szükséges adatokat, képes a termelési- és kereskedelmi ügyleteket érintő optimális vámeljárások kiválasztására és a jogszabályoknak megfelelő alkalmazására.

Szakképesítés sorszáma: 4175001
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2021.01.08

# /- #vámügyintéző #vámügyintézőtanfolyam #vámügyintézőképzés #vámügyintézőtanfolyamról #vámügyintézőoktatás #vámügyintézővizsga

A tanfolyam előnyei:

Magánszemélyek/Vállalkozások számára egyaránt!
Az elsődleges munkaerőpiacon jelentkező ágazati igények kiemelt juttatási, és kereseti lehetőségeket kínálnak leendő képzésben résztvevőink számára.
Ezen ágazaton belül a Vámügyintéző tanfolyam a jelenlegi munkaerőpiacon hiányszakmaként jelentkezik. Ez egyértelműen jelzi, hogy a résztvevők karrierlehetőségeinek bővítésére egy kecsegtető, és egyben kiemelkedő lehetőséget nyújt a most induló képzésünkre történő beiratkozás (eseti becsatlakozás).
Tanfolyamainknál fő szempontként jelentkeznek ezen szektorok, ágazatok (irányok, területek) IPAR 4.0, Szakképzés 4.0, stb.) fejlesztési stratégiái.
Az új felnőttképzési jogszabályok, törvényi előírások, követelményrendszerek, és a minőségirányítási folyamatok szem előtt tartásával, és annak mindenkori megfelelésével, tervezzük, szervezzük és teljes körűen kivitelezzük kurzusainkat.
Magánszemélyeknek, cégeknek (KKV.) és a vállalati szektor résztvevőinek folyamatos piackutatáson alapuló kínálatunkkal biztosítjuk együttműködésünket.

Tanfolyam tartalma

 • Online felületen elérhető tananyag
 • Díjmentes próbavizsga
 • Vámügyintéző tananyag (jegyzet),
 • Igény esetén a gyakorlati tevékenységhez szükséges munkaruha, és munkavédelmi eszközök

Követelmények / utasítások

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség:Pénzügyi-számviteli ügyintéző – Szakmajegyzék szerinti azonosítószám: 5 0411 09 (jogelőd végzettségeket is figyelembe lehet venni)
 • VAGY 7.4-ben meghatározott feltételek szerint teljesített szakmai gyakorlat
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: „nem szükséges”
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: A vámügyintéző szakképesítés megszerzésénél a 7.2 pontnál előírt szakmai előképzettséggel vagy 1 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.
 • A szakmai gyakorlatot az alábbiak szerint igazolja: - időtartama legalább egy év, amely egybefüggő időtartam és nem számít bele a GYED, a GYES illetve a tartalékos katonai, valamint polgári szolgálati ideje, - vámhatóságnál vagy vámügyi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél (vám-ügynökség, vámtanácsadás, szállítmányozás, export / import tevékenység) teljesített, - az eltöltött gyakorlati időt hitelt érdemlően igazolja; a szakmai gyakorlat igazolás tartalmazza a szakmai gyakorlat idejét, szakmai gyakorlat területét, valamint a betöltött munkakört, - a szakmai gyakorlat abban az esetben tekintendő igazoltnak, ha a) Vámügyintéző, vámkezelő vagy vámadminisztrátor munkakörben került foglalkoztatásra vagy b) Vámhivatal hivatalos állományának tagja és vámügyi munkatevékenységet végzett c) Vámügyi munkatevékenységet végzett

Célközönség:

 • A Vámügyintéző tanfolyamot ajánljuk:
 • Minden ügyintézést kedvelő ember számára. Nem csak tovább tanulni vágyók részére, egy jó és igazán látványos szakmai lehetőség a Vámügyintéző végzettség megszerzése, hanem pályakezdőknek, átképzésben- és továbbképzésben résztvevőknek is ajánljuk.

Oktató(k)

Somogyi N. Nóra

0/5
1 tanfolyam
0 visszajelzés
0 résztvevő
Több

Dr. O. László

0/5
2 tanfolyam
0 visszajelzés
0 résztvevő
Több
Vámügyintéző tanfolyammal kapcsolatos információk

124.900 Ft

Nehézség
Szakértő
Időtartam 420 Óra

Tanfolyam tartalma

 • Online felületen elérhető tananyag
 • Díjmentes próbavizsga
 • Vámügyintéző tananyag (jegyzet),
 • Igény esetén a gyakorlati tevékenységhez szükséges munkaruha, és munkavédelmi eszközök