Üdítőital-ipari termékkészítő tanfolyam

Avatar
Vezetőoktató

A tanfolyamról

Az Üdítőital-ipari termékkészítő különböző üdítőital-ipari terméket és szikvizet gyárt. Elvégzi üdítőital-ipari és szikvízgyártáshoz szükséges alapanyagok mennyiségi-és minőségi átvételét, vizsgálatát, dokumentálását. Az üdítőital és szikvíz előállítás technológiai műveleteit teljeskörűen ismeri, vizet kezel, cukrot old, szörpöt készít, italt gyárt.

Gyártásközi és késztermék ellenőrzéseket és minősítéseket végez. Szakszerűen és biztonságosan üzemelteti az üdítőital-ipari és szikvízgyártáshoz használatos gépeket, berendezéseket. A technológiai feladatokat rendszeres vezetői irányítás mellett a gazdaságossági elvek, minőségbiztosítási, a tűz- munka-, környezetvédelmi és higiéniai előírások figyelembevételével önállóan végzi.

Az „Üdítőital-ipari termékkészítő” az Erjedés- és üdítőital-ipari termékkészítő 4 0721 05 07 kapcsolódó részszakmája az Élelmiszeripar ágazaton belül.

Az Üdítőital-ipari termékkészítő részszakma szakmai tartalma:

 • Munkavédelem és higiénia tantárgy:

Megismerteti a munkavédelmi alapfogalmakat, az üzemek egységes munkavédelmi szabályait, a biztonságos és balesetmentes munkavégzés feltételeit, megalapozza a higiénikus és biztonságos élelmiszer-előállítási szemléletet, és felkészíti a tanulót a higiénikus élelmiszer-előállítás iránti felelősségvállalásra.

 • Az üdítőital- és szikvízgyártás technológiája, műveletei, gépei tantárgy:

Oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék az üdítőital- és szikvízgyártás műveleteinek főbb jellemzőit, az alkalmazott gépek, berendezések működtetését, az egyes technológiai lépések késztermékre gyakorolt hatásait, és rendelkezzenek azokkal a kompetenciákkal, amelyek birtokában képesek lesznek végrehajtani az üdítőital- és szikvízgyártás területén elvégzendő feladatokat.

 • Csomagolás, palackozás tanulási terület:

A tanulási terület az italkiszereléshez szükséges ismereteket oktatja. Keretében a tanulók elsajátítják a megfelelő csomagolóanyagok kiválasztását, átvételét, az alkalmazott gépek, berendezések biztonságos üzemeltetését, megismerik a minőségbiztosításhoz kapcsolódó elvárásokat és dokumentációt, a munkahelyi biztonság- és egészségvédelmi előírásokat, a hulladékkezelés szabályait, valamint a munkájukkal járó környezetterhelés elkerülésének módját.

 • Alkalmazott számítástechnika tantárgy:

Célja az erjedésipar területén szükséges digitális kompetenciák fejlesztése, az alkalmazott szoftverek és informatikai eszközök megismertetése, a technológiai folyamatok számítógépes szabályozásának, ellenőrzésének, a dokumentumok digitális kezelésének, az elektronikus nyilvántartások vezetésének elsajátíttatása (adatok gyors, biztonságos keresése, szoftverek hatékony használata).

 • Élelmiszerbiztonság tantárgy:

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék az élelmiszerbiztonság területeit, az élelmiszeriparban alkalmazott kötelező (HACCP) és alkalmazható minőségirányítási rendszerek legfontosabb elemeit és az ezekhez kapcsolódó dokumentációt, továbbá rendelkezzenek azokkal a kompetenciákkal, amelyek birtokában képesek lesznek végrehajtani élelmiszerbiztonsági feladataikat.

Az Üdítőital-ipari termékkészítő órakerete:

 • 240 – 360 óra.

Az Üdítőital-ipari termékkészítő készségei, képességei:

 • Az üdítőital- és szikvízgyártáshoz szükséges anyagokat átveszi, minősíti, szakszerűen tárolja.
 • A technológiai utasításnak megfelelően előkészítő műveleteket végez az üdítőital- és szikvízgyártás területén.
 • A receptúra szerint csendes italt gyárt.
 • Szén-dioxiddal dúsított üdítőitalt gyárt, szaturál.
 • A technológiai előírásoknak megfelelően szikvizet készít.
 • Befejező műveleteket végez az üdítőital-, szikvízgyártás területén.
 • Szakszerűen kezeli az üdítőital-iparban keletkező melléktermékeket és hulladékokat, gondoskodik az esetleges hasznosításukról.
 • A technológiának és a biztonsági előírásnak megfelelően működteti a munkája során alkalmazott erjedés- és üdítőitalipari gépeket és berendezéseket.

Az Üdítőital-ipari termékkészítő ismeretei:

 • Alkalmazói szinten ismeri:
  • az üdítőital-, és szikvízgyártáshoz felhasznált anyagok minőségi követelményeit, a mintavétel szabályait.
  • a víz minőségi követelményeit, a vízkezelési eljárásokat, a cukoroldás módjait, a szén-dioxid kezelésének és lefejtésének előírásait.
  • a szörpkészítést, a csendes ital gyártásának folyamatát, a receptúra alkalmazását.
  • a szén-dioxid tárolásának, kezelésének, lefejtésének elnyeletésének szabályait, a technológiai megoldásokat.
  • a vízkezelési eljárásokat, a szikvízgyártáshoz felhasznált víz minőségi követelményeit, a szikvízgyártás technológiai műveleteit,
   paramétereit.
  • a kiszerelés műveleteit, a termékjelölés előírásait, a gyűjtőcsomagolás, egységrakomány képzésének lehetőségeit, a tárolási feltételeket.
  • az üdítőitaliparban keletkező melléktermékeket, hulladékokat, a keletkező hulladékok megfelelő tárolásának, megsemmisítésének módját.
  • az üdítőital-és szikvízgyártó gépek, berendezések felépítését, működési elvét, kezelését, karbantartását, biztonságtechnikai előírásait.

Az Üdítőital-ipari termékkészítő elvárt viselkedés módjai és attitűdjei:

 • Körültekintő és alapos az anyagátvétel, minősítés, tárolás munkaműveleteinek végrehajtásában.
 • Törekszik:
  • felhasznált anyagok gazdaságos és szakszerű előkészítésére.
  • a közösen végzett munka során a munkakapcsolatok együttműködésen alapuló kialakítására.
  • a keletkező hulladék mennyiségének, veszélyességének csökkentésére a környezetterhelés minimalizálása érdekében.
  • a rábízott üdítőital-és szikvízgyártó gépek/ berendezések üzemeltetése során a kockázati tényezők csökkentésére, az üzemképesség fenntartása és
   folyamatos termelés biztosítása érdekében.
 • Elkötelezett és körültekintő a szakterületén végzett munkája iránt.
 • Fontosnak tartja a szakmai fejlődést, az új technológiák megismerését.

Az Üdítőital-ipari termékkészítő önállóságának és felelősségének mértéke:

 • Rendszeres vezetői irányítás mellett:
  • de önállóan, az átvételi és minőségi előírásokat figyelembe véve végzi a feladatokat.
  • és másokkal együttműködve készíti elő az üdítőital- és szikvízgyártás anyagait.
 • Az üdítőital-ipari termékgyártás feladatait a gazdaságossági elvek, minőségbiztosítási, munka-, balesetvédelmi-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai előírásokat figyelembe véve, rendszeres vezetői irányítás mellett önállóan végzi.
 • Pontosan betartja a technológiai utasításokat, felelősséget vállal az elvégzett munkájáért.
 • Felelősséget vállal a szakszerű hulladékkezelés gyakorlati kivitelezéséért és lehetséges újrahasznosítás megvalósulásáért.
 • Az üdítőital- és szikvízgyártó gépek működtetése, tisztítása, fertőtlenítése során betartja a kezelési utasításukat.

Az Üdítőital-ipari termékkészítő vizsgafeladatai:

 • Üdítőital-ipari termékkészítő projektfeladat.

# /- #üdítőitaliparitermékkészítő #üdítőitaliparitermékkészítőtanfolyam #üdítőitaliparitermékkészítőképzés #üdítőitaliparitermékkészítőtanfolyamról #üdítőitaliparitermékkészítőoktatás #üdítőitaliparitermékkészítővizsga #üdítőitaliparitermékkészítőrészszakma

A tanfolyam előnyei:

Magánszemélyek/Vállalkozások számára egyaránt!
Az elsődleges munkaerőpiacon jelentkező ágazati igények kiemelt juttatási, és kereseti lehetőségeket kínálnak leendő képzésben résztvevőink számára.
Ezen ágazaton belül az Üdítőital-ipari termékkészítő tanfolyam a jelenlegi munkaerőpiacon hiányszakmaként jelentkezik. Ez egyértelműen jelzi, hogy a résztvevők karrierlehetőségeinek bővítésére egy kecsegtető, és egyben kiemelkedő lehetőséget nyújt a most induló képzésünkre történő beiratkozás (eseti becsatlakozás).
Tanfolyamainknál fő szempontként jelentkeznek ezen szektorok, ágazatok (irányok, területek) IPAR 4.0, Szakképzés 4.0, stb.) fejlesztési stratégiái.
Az új felnőttképzési jogszabályok, törvényi előírások, követelményrendszerek, és a minőségirányítási folyamatok szem előtt tartásával, és annak mindenkori megfelelésével, tervezzük, szervezzük és teljes körűen kivitelezzük kurzusainkat.
Magánszemélyeknek, cégeknek (KKV.) és a vállalati szektor résztvevőinek folyamatos piackutatáson alapuló kínálatunkkal biztosítjuk együttműködésünket.

Tanfolyam tartalma

 • Online felületen elérhető tananyag
 • Díjmentes próbavizsga
 • Üdítőital-ipari termékkészítő tananyag (jegyzet),
 • Igény esetén a gyakorlati tevékenységhez szükséges munkaruha, és munkavédelmi eszközök

Követelmények / utasítások

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése
 • Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Célközönség:

 • Az Üdítőital-ipari termékkészítő tanfolyamot ajánljuk:
 • Minden élelmiszeripart kedvelő ember számára. Nem csak tovább tanulni vágyók részére, egy jó és igazán látványos szakmai lehetőség az Üdítőital-ipari termékkészítő végzettség megszerzése, hanem pályakezdőknek, átképzésben- és továbbképzésben résztvevőknek is ajánljuk.

Oktató(k)

Vezetőoktató

5.0/5
115 tanfolyam
1 visszajelzés
0 résztvevő
Több
Üdítőital-ipari termékkészítő tanfolyammal kapcsolatos információk

134.990 Ft

Nehézség
Haladó
Időtartam 240 Óra
Tanfolyamok

Tanfolyam tartalma

 • Online felületen elérhető tananyag
 • Díjmentes próbavizsga
 • Üdítőital-ipari termékkészítő tananyag (jegyzet),
 • Igény esetén a gyakorlati tevékenységhez szükséges munkaruha, és munkavédelmi eszközök

Tanfolyamok