Termékdíj ügyintéző tanfolyam

Avatar
F. Beatrix

A tanfolyamról

A Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv egyes célkitűzéseit alapul vevő Nemzeti Hulladék-gazdálkodási Stratégia gazdaságpolitikai és közigazgatási céljainak elérése érdekében szükséges olyan munkaerő képzése, amely a normatív szabályok szakszerű végrehajtásával a körforgásos gazdasági modell piacgazdaságos rendszerének működtetésében alapvető szerepet játszik.

A termékdíj ügyintéző feladata:
A magyarországi előállítás, valamint az Európai Unió és a harmadik országokkal folytatott áruforgalom kapcsán felmerülő termékdíjas feladatok ellátása, amelynek alapját a termékdíjas szabályok, a Kereskedelmi Vámtarifa szerinti árubesorolás, illetve az adózás általános szabályaiban meghatározott kötelezettségek jelentik. Kiemelt feladata termékdíj raktárak kialakításában, engedélyeztetésében és működtetésében való részvétellel gazdasági értéket teremtő termékdíj szakmai ismeretek tudatos alkalmazása, amellyel a gazdasági folyamatokhoz illesztett optimális termékdíjas és jogszerű környezetvédelmi eljárásokkal.

Magyarország versenyképességét segíti elő. A feladatai során a termékdíj ügyintéző a jogszabályoknak megfelelően kezeli az elektronikus okmányrendszereket – különös tekintettel az adóigazgatás által előírtakra, és eleget tesz az irat-és okmánymegőrzési kötelezettségének. Feladatainak ellátása során kapcsolatot tart a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveivel, vala-mint a kormányhivatalokkal.

A termékdíj ügyintézői szakképesítéssel rendelkező személy:
– rendszeresen és rutinszerűen használja az Európai Unió integrált elektronikus kereskedelmi vámtarifa rendszerét (TARIC);
– munkavégzése során megfelelően alkalmazza a termékdíjas szabályokat, és azt kiegészítő adó, számviteli és hulladékgazdálkodási szabályokat;
– elvégzi a termékdíjas kötelezettségek teljesítéséhez szükséges számítási műveleteket;
– munkavégzése során megfelelően alkalmazza a termékdíjas feladatok ellátásában való közreműködéshez szükséges termékdíjas, adózás és adóigazgatás eljárási jogszabályokat;
– használja az adóigazgatási informatikai rendszereket és az elektronikus ügyintézés követelményeinek megfelel;
– kiválasztja a termelési- és kereskedelmi ügyleteket érintő optimális termékdíjas eljárásokat és a jogszabályoknak megfelelően alkalmazza;
– összegyűjti és kezeli a termékdíjas feladatok ellátásához szükséges adatokat;
– feladatai ellátásához telefont, számítógépet, irodaszereket, bélyegzőket, fénymásolót használ;
– tevékenységéhez kapcsolódóan papír alapú és digitális dokumentumokat készít, rendszerezi és kezeli a munkavégzés során keletkező iratokat;
– gyakorolja az első- és másodfokú adóigazgatási hatósági eljárásokban az ügyféli jogokat és kötelezettségeket és közreműködik a jogorvoslati eljárásokban;
– munkavégzése során megfelelően alkalmazza a termékdíj kötelezettséghez, illetve az állami támogatáshoz kapcsolódó szabálysértési és büntetőjogi felelősség szabályait, a termékdíjra vonatkozó jogi szankciórendszert.

Betölthető munkakörök:
– Termékdíj ügyintéző
– Termékdíj raktár vezető/felelős

Szakképesítés sorszáma: 04115009
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2021.07.19.

# /-  #termékdíjögyintéző #termékdíjögyintézőtanfolyam #termékdíjögyintézőképzés #termékdíjögyintézőtanfolyamról #termékdíjögyintézőoktatás #termékdíjögyintézővizsga

A tanfolyam előnyei:

Magánszemélyek/Vállalkozások számára egyaránt!
Az elsődleges munkaerőpiacon jelentkező ágazati igények kiemelt juttatási, és kereseti lehetőségeket kínálnak leendő képzésben résztvevőink számára.
Ezen ágazaton belül a Termékdíj ügyintéző tanfolyam a jelenlegi munkaerőpiacon hiányszakmaként jelentkezik. Ez egyértelműen jelzi, hogy a résztvevők karrierlehetőségeinek bővítésére egy kecsegtető, és egyben kiemelkedő lehetőséget nyújt a most induló képzésünkre történő beiratkozás (eseti becsatlakozás).
Tanfolyamainknál fő szempontként jelentkeznek ezen szektorok, ágazatok (irányok, területek) IPAR 4.0, Szakképzés 4.0, stb.) fejlesztési stratégiái.
Az új felnőttképzési jogszabályok, törvényi előírások, követelményrendszerek, és a minőségirányítási folyamatok szem előtt tartásával, és annak mindenkori megfelelésével, tervezzük, szervezzük és teljes körűen kivitelezzük kurzusainkat.
Magánszemélyeknek, cégeknek (KKV.) és a vállalati szektor résztvevőinek folyamatos piackutatáson alapuló kínálatunkkal biztosítjuk együttműködésünket.

Tanfolyam tartalma

 • Online felületen elérhető tananyag
 • Díjmentes próbavizsga
 • Termékdíj ügyintéző tananyag (jegyzet),
 • Igény esetén a gyakorlati tevékenységhez szükséges munkaruha, és munkavédelmi eszközök

Követelmények / utasítások

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: A Pénzügyi - Számviteli Ügyintéző – Szakmai azonosítószám: 5 0411 09 01 (jogelőd végzettségeket is figyelembe lehet venni) végzettséggel rendelkező személyek esetén további szak-mai előképzettségi előírás nincs. Vállalkozási ügyviteli ügyintéző – Szakmajegyzék szerinti azonosítószám: 5 0411 09 02 (jog-előd végzettségeket is figyelembe lehet venni), végzettséggel rendelkező személyek esetén további szakmai előképzettségi előírás nincs. Logisztikai technikus – Szakmajegyzék szerinti azonosítószám: 5 1041 15 06 (jogelőd végzettségeket is figyelembe lehet venni) végzettséggel rendelkező személyek esetén további szakmai előképzettségi előírás nincs.
 • Környezetvédelmi technikus – Szakmajegyzék szerinti azonosítószám: 5 0712 14 02 (jogelőd végzettségeket is figyelembe lehet venni) végzettséggel rendelkező személyek esetén további szakmai előképzettségi előírás nincs. Papírgyártó és -feldolgozó, csomagolószer-gyártó technikus – Szakmajegyzék szerinti azonosítószám: 5 0722 24 07 (jogelőd végzettségeket is figyelembe lehet venni) végzettséggel rendelkező személyek esetén további szakmai előképzettségi előírás nincs.
 • Hulladékfeldolgozó munkatárs – Szakmajegyzék szerinti azonosítószám: 4 0712 14 01 (jog-előd végzettségeket is figyelembe lehet venni) végzettséggel rendelkező személyek esetén további szakmai előképzettségi előírás nincs.
 • Papírgyártó és -feldolgozó, csomagolószer-gyártó – Szakmajegyzék szerinti azonosítószám: 4 0722 24 06 (jog-előd végzettségeket is figyelembe lehet venni) végzettséggel rendelkező személyek esetén további szakmai előképzettségi előírás nincs. Aki általános (gimnáziumi) értettségivel, vagy nem szakirányú középfokú vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, annak szakmai előképzettségként a 7.4 pont szerinti szakmai gyakorlat megléte bemeneti feltétel. A szakirányú felsőfokú (jogi, közgazdasági/gazdasági, pénzügyi, (vám)igazgatás-szervező, közszolgálati, hulladékgazdálkodási szakmérnök) végzettség esetén sem szakmai előképzettség, sem szakmai gyakorlat igazolására nincs szükség.
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: „nem szükséges” Szakmai gyakorlat területe és időtartama:
 • A termékdíj ügyintéző szakképesítés megszerzésénél - a 7.2 pontnál előírt szakmai előképzettséggel vagylagos követelményként meghatározott - szakmai gyakorlat jellemzői: a) időtartama legalább egy év, amely egybefüggő időtartam és nem számít bele a GYED, a GYES, illetve a tartalékos katonai, valamint polgári szolgálati ideje, b) Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál termékdíj ellenőrzési szakterületen vagy termékdíj ügyben adóhatóság előtti képviseletet ellátó vagy tanácsadási tevékenységet folytató gazdálkodó szer-vezetnél (termékdíj képviseleti, adótanácsadói iroda, könyvelői iroda), vagy vámügyi tevékenységet végző gazdálkodónál, logisztikai szolgáltatónál, jövedéki tevékenységet végző gazdálkodónál teljesítendő, c) az eltöltött gyakorlati időt hitelt érdemlően igazolja (a szakmai gyakorlat igazolás tartalmazza a szakmai gyakorlat idejét, a szakmai gyakorlat alatt ellátott termékdíjas szakmai feladatokat és/vagy a betöltött munkakört) d) szakmai gyakorlat abban az esetben tekintendő igazoltnak, ha - termékdíj ügyintéző, vámügyintéző, jövedéki ügyintéző, logisztikai ügyintéző, szállítmányozó, raktárvezető munkakörben került foglalkoztatásra vagy - Nemzeti Adó és Vámhivatal állományának tagja és termékdíj ellenőrzési munkatevékenységet végzett
 • - külön munkaköri besorolás hiányában termékdíj fizetési kötelezettség teljesítésével összefüggő munkatevékenységet végzett.

Célközönség:

 • A Termékdíj ügyintéző tanfolyamot ajánljuk:
 • Minden üzleti ügyintézési tevékenységet kedvelő ember számára. Nem csak tovább tanulni vágyók részére, egy jó és igazán látványos szakmai lehetőség a Termékdíj ügyintéző végzettség megszerzése, hanem pályakezdőknek, átképzésben- és továbbképzésben résztvevőknek is ajánljuk.

Oktató(k)

F. Beatrix

0/5
4 tanfolyam
0 visszajelzés
0 résztvevő
Több
Termékdíj ügyintéző tanfolyammal kapcsolatos információk

29.900 Ft

Nehézség
Szakértő
Időtartam 340 Óra

Tanfolyam tartalma

 • Online felületen elérhető tananyag
 • Díjmentes próbavizsga
 • Termékdíj ügyintéző tananyag (jegyzet),
 • Igény esetén a gyakorlati tevékenységhez szükséges munkaruha, és munkavédelmi eszközök

Tanfolyamok