Szakismereti képzések Óvodai dajka (pályaorientáció) tanfolyam

Avatar
Vezetőoktató

A tanfolyamról

Képes legyen az óvodáskorú gyermek nevelését ellátó intézményben az óvodapedagógus irányításával elvégezni gondozó-nevelő munkáját. Képes legyen közreműködni a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket ellátni. Képes legyen munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, önállóan szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett. Képes legyen az óvodapedagógussal való együttműködésre.

Képes legyen a személyi gondozási, higiénés szokások kialakításában az öntevékeny cselekvésre. Képes legyen az étel előkészítésére, az étkezés higiénéjének megteremtésére. Képes legyen a gyermek tevékenységének aktív segítésére. Képes legyen munkavédelmi előírások betartására. Képes legyen a beteg gyermek ápolására. Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság, elhivatottság, elkötelezettség. Empatikus készség, adekvát kommunikáció, konfliktusmegoldó készség Olvasott köznyelvi szöveg megértése, köznyelvi beszédkészség, olvasott szakmai szöveg megértése.

Fogyatékosság-specifikus eszközök használata, speciális eszközök, taneszközök, fejlesztő eszközök használata. Kapcsolatfenntartó készség, irányíthatóság. Helyzetfelismerés, figyelemmegosztás, felelősségtudat, megbízhatóság. Körültekintés, elővigyázatosság, türelmesség. Kreativitás, ötletgazdagság, kompromisszumkészség. Gyakorlatias feladatértelmezés..

Nyilvántartásba-vételi száma: E/2020/000131

# /- #óvodaidajkapályaorientációtanfolyam #óvodaidajkapályaorientációképzés #óvodaidajkapályaorientációtanfolyamról #óvodaidajkapályaorientációoktatás #óvodaidajkapályaorientációvizsga

A tanfolyam előnyei:

Magánszemélyek/Vállalkozások számára egyaránt!
Az elsődleges munkaerőpiacon jelentkező igények kiemelt juttatási, és kereseti lehetőségeket kínálnak leendő képzésben résztvevőink számára.
A résztvevők karrierlehetőségeinek bővítésére egy kecsegtető, és egyben kiemelkedő lehetőséget nyújt a most induló képzésünkre történő beiratkozás (eseti becsatlakozás).
Az új felnőttképzési jogszabályok, törvényi előírások, követelményrendszerek, és a minőségirányítási folyamatok szem előtt tartásával, és annak mindenkori megfelelésével, tervezzük, szervezzük és teljes körűen kivitelezzük kurzusainkat. Magánszemélyeknek, cégeknek (KKV.) és a vállalati szektor résztvevőinek folyamatos piackutatáson alapuló kínálatunkkal biztosítjuk együttműködésünket.

Tanfolyam tartalma

  • Online felületen elérhető tananyag
  • Óvodai dajka (pályaorientáció tananyag) (jegyzet),

Követelmények / utasítások

  • Iskolai előképzettség : alapfokú iskolai végzettség
  • vagy iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 35/2014.(IV.30.)EMMI rendelet 6. mellékletében az Oktatás szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
  • Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükséges

Célközönség:

  • A Óvodai dajka (pályaorientáció) tanfolyamot ajánljuk:
  • Mindenki számára, az Óvodai dajka (pályaorientáció ) tanúsítvány megszerzése egy igazán jó lehetőség.

Oktató(k)

Vezetőoktató

5.0/5
122 tanfolyam
1 visszajelzés
0 résztvevő
Több
Szakismereti képzések Óvodai dajka (pályaorientáció) tanfolyammal kapcsolatos információk

54.990 Ft

Nehézség
Kezdő
Időtartam 30 Óra
Tanfolyamok

Tanfolyam tartalma

  • Online felületen elérhető tananyag
  • Óvodai dajka (pályaorientáció tananyag) (jegyzet),

Tanfolyamok