Sörgyártó tanfolyam

Avatar
Vezetőoktató

A tanfolyamról

Sörgyártó különböző típusú és alkohol tartalmú sört készít. Elvégzi sörgyártáshoz szükséges anyagok mennyiségi-és minőségi átvételét, vizsgálatát, dokumentálását. A sörgyártás technológiai műveleteit teljes körűen alkalmazza, sörlevet készít, irányítja az erjesztési folyamatokat, kiszerelést végez, pasztőröz és ismeri az egyes technológiai lépések késztermékre gyakorolt hatását.

Gyártásközi és késztermék ellenőrzéseket és minősítéseket végez. Szakszerűen és biztonságosan üzemelteti a sörgyártáshoz tartozó gépeket, berendezéseket. A technológiai feladatokat rendszeres vezetői irányítás mellett a gazdaságossági elvek, minőségbiztosítási, a tűz- munka-, környezetvédelmi és higiéniai előírások figyelembevételével önállóan végzi.

ASörgyártó” az Erjedés- és üdítőital-ipari termékkészítő 4 0721 05 07 kapcsolódó részszakmája az Élelmiszeripar ágazaton belül.

A Sörgyártó részszakma szakmai tartalma:

 • Munkavédelem és higiénia tantárgy:

A tantárgy megismerteti a munkavédelmi alapfogalmakat, az üzemek egységes munkavédelmi szabályait, a biztonságos és balesetmentes munkavégzés feltételeit, megalapozza a higiénikus és biztonságos élelmiszer-előállítási szemléletet, és felkészíti a tanulót a higiénikus élelmiszer-előállítás iránti felelősségvállalásra.

 • Maláta- és sörgyártás tanulási terület:

A tanulási terület a maláta és az ebből készülő sör előállításához szükséges szakmai ismereteket oktatja. Keretében a tanulók elsajátítják az alapanyagok átvételének, minősítésének folyamatait, a technológiai, műveleti, valamint a gépek üzemeltetésére vonatkozó előírásokat, a gépek, berendezések biztonságos üzemeltetését, karbantartását, megismerik a minőségbiztosításhoz, jövedéki előírásokhoz kapcsolódó elvárásokat és dokumentációt, valamint a munkahelyi biztonság- és egészségvédelmi, hulladékkezelési szabályokat.

 • Csomagolás, palackozás tanulási terület:

A tanulási terület az italkiszereléshez szükséges ismereteket oktatja. Keretében a tanulók elsajátítják a megfelelő csomagolóanyagok kiválasztását, átvételét, az alkalmazott gépek, berendezések biztonságos üzemeltetését, megismerik a minőségbiztosításhoz kapcsolódó elvárásokat és dokumentációt, a munkahelyi biztonság- és egészségvédelmi előírásokat, a hulladékkezelés szabályait, valamint a munkájukkal járó környezetterhelés elkerülésének módját.

 • Alkalmazott számítástechnika tantárgy:

A tantárgy oktatásának célja az erjedésipar területén szükséges digitális kompetenciák fejlesztése, az alkalmazott szoftverek és informatikai eszközök megismertetése, a technológiai folyamatok számítógépes szabályozásának, ellenőrzésének, a dokumentumok digitális kezelésének, az elektronikus nyilvántartások vezetésének elsajátíttatása (adatok gyors, biztonságos keresése, szoftverek hatékony használata).

 • Élelmiszerbiztonság tantárgy:

A tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék az élelmiszerbiztonság területeit, az élelmiszeriparban alkalmazott kötelező (HACCP) és alkalmazható minőségirányítási rendszerek legfontosabb elemeit és az ezekhez kapcsolódó dokumentációt, továbbá rendelkezzenek azokkal a kompetenciákkal, amelyek birtokában képesek lesznek végrehajtani élelmiszerbiztonsági feladataikat.

A Sörgyártó órakerete:

 • 320 – 480 óra

A Sörgyártó készségei, képességei:

 • A sörgyártáshoz szükséges anyagokat átveszi, minősíti, szakszerűen tárolja.
 • A technológiai utasításnak megfelelően előkészítő műveleteket végez a sörgyártás területén.
 • A technológiai célnak megfelelően különböző malátát gyárt.
 • Sörlevet gyárt.
 • Sörlé hűtését, levegőztetését végzi.
 • Sörlevet erjeszt.
 • Befejező műveleteket végez a sörgyártás területén.
 • A jövedéki törvény előírásait alkalmazza a sörgyártás területén.
 • Szakszerűen kezeli a sörgyártás során keletkező melléktermékeket és hulladékokat, gondoskodik az esetleges hasznosításukról.
 • A technológiának és a biztonsági előírásnak megfelelően működteti a munkája során alkalmazott erjedés- és üdítőitalipari gépeket és berendezéseket.

A Sörgyártó ismeretei:

 • Alkalmazói szinten ismeri:
  • a sörgyártáshoz felhasznált anyagok minőségi követelményeit, a mintavétel szabályait.
  • a sörgyártás anyagainak jellemzőit, a vízkezelést, maláta-, komló-, sörélesztő előkészítését.
  • a sörárpa áztatásának, csírázásának feltételeit; a csírázási folyamat irányítását és ellenőrzését; az aszalás technológiai paramétereit; a maláták fajtáit, jellemzőit.
  • a malátaminőségnek és sörfajtának megfelelő cefrekészítést, a cefreszűrés, komlóforralás, ülepítés, műveleteit.
  • a sörlé hűtésének és levegőztetésének műveletét, hatásukat a technológiai folyamatra.
  • az erjesztés szakaszait, feltételeit, az élesztő szerepét, az irányított erjedés folyamatát, a sör szűrését, stabilizálását.
  • a kiszerelés műveleteit, a termékjelölés előírásait, a gyűjtőcsomagolás, egységrakomány képzésének lehetőségeit, a tárolási feltételeket.
  • a sörgyártás során keletkező melléktermékeket, hulladékokat, a keletkező hulladékok megfelelő tárolásának, megsemmisítésének módját.
  • a söripari gépek, berendezések felépítését, működési elvét, kezelését, biztonságtechnikai előírásait.
 • Ismeri a sör jövedéki adóalapját, az adó mértékét, a jövedéki ellenőrzésre vonatkozó szabályokat.

A Sörgyártó elvárt viselkedés módjai és attitűdjei:

 • Körültekintő és alapos az anyagátvétel, minősítés, tárolás munkaműveleteinek végrehajtásában.
 • Törekszik:
  • felhasznált anyagok gazdaságos és szakszerű előkészítésére.
  • a keletkező hulladék mennyiségének, veszélyességének csökkentésére a környezetterhelés minimalizálása érdekében.
  • a rábízott söripari gépek/ berendezések üzemeltetése során a kockázati tényezők csökkentésére, az üzemképesség fenntartására, a folyamatos termelés biztosítására.
  • a közösen végzett munka során a munkakapcsolatok együttműködésen alapuló kialakítására.
 • Elkötelezett és körültekintő a szakterületén végzett munkája iránt.
 • Fontosnak tartja a szakmai fejlődést, az új technológiák megismerését.

A Sörgyártó önállóságának és felelősségének mértéke:

 • Rendszeres vezetői irányítás mellett:
  • de önállóan, az átvételi és minőségi előírásokat figyelembe véve végzi a feladatokat.
  • és másokkal együttműködve készíti elő a sörgyártás anyagait.
 • A sörgyártás feladatait a gazdaságossági elvek, minőségbiztosítási, munka-, balesetvédelmi-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai előírásokat figyelembe véve, rendszeres vezetői irányítás mellett önállóan végzi.
 • Pontosan betartja a technológiai utasításokat, felelősséget vállal az elvégzett munkájáért.
 • Felelősséget vállal a szakszerű hulladékkezelés gyakorlati kivitelezéséért és lehetséges újrahasznosítás megvalósulásáért.
 • A söripari gépek működtetése, tisztítása, fertőtlenítése során betartja a kezelési utasításukat.

A Sörgyártó vizsgafeladatai:

 • Sörgyártó projektfeladat

# /- #sörgyártó #sörgyártótanfolyam #sörgyártóképzés #sörgyártótanfolyamról #sörgyártóoktatás #sörgyártóvizsga #sörgyártórészszakma

A tanfolyam előnyei:

Magánszemélyek/Vállalkozások számára egyaránt!
Az elsődleges munkaerőpiacon jelentkező ágazati igények kiemelt juttatási, és kereseti lehetőségeket kínálnak leendő képzésben résztvevőink számára.
Ezen ágazaton belül a Sörgyártó tanfolyam a jelenlegi munkaerőpiacon hiányszakmaként jelentkezik. Ez egyértelműen jelzi, hogy a résztvevők karrierlehetőségeinek bővítésére egy kecsegtető, és egyben kiemelkedő lehetőséget nyújt a most induló képzésünkre történő beiratkozás (eseti becsatlakozás).
Tanfolyamainknál fő szempontként jelentkeznek ezen szektorok, ágazatok (irányok, területek) IPAR 4.0, Szakképzés 4.0, stb.) fejlesztési stratégiái.
Az új felnőttképzési jogszabályok, törvényi előírások, követelményrendszerek, és a minőségirányítási folyamatok szem előtt tartásával, és annak mindenkori megfelelésével, tervezzük, szervezzük és teljes körűen kivitelezzük kurzusainkat.
Magánszemélyeknek, cégeknek (KKV.) és a vállalati szektor résztvevőinek folyamatos piackutatáson alapuló kínálatunkkal biztosítjuk együttműködésünket.

Tanfolyam tartalma

 • Online felületen elérhető tananyag
 • Díjmentes próbavizsga
 • Sörgyártó tananyag (jegyzet),
 • Igény esetén a gyakorlati tevékenységhez szükséges munkaruha, és munkavédelmi eszközök

Követelmények / utasítások

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése
 • Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Célközönség:

 • A Sörgyártó tanfolyamot ajánljuk:
 • Minden élelmiszeripart kedvelő ember számára. Nem csak tovább tanulni vágyók részére, egy jó és igazán látványos szakmai lehetőség a Sörgyártó végzettség megszerzése, hanem pályakezdőknek, átképzésben- és továbbképzésben résztvevőknek is ajánljuk.

Oktató(k)

Vezetőoktató

5.0/5
115 tanfolyam
1 visszajelzés
0 résztvevő
Több
Sörgyártó tanfolyammal kapcsolatos információk

169.990 Ft

Nehézség
Haladó
Időtartam 320 Óra
Tanfolyamok

Tanfolyam tartalma

 • Online felületen elérhető tananyag
 • Díjmentes próbavizsga
 • Sörgyártó tananyag (jegyzet),
 • Igény esetén a gyakorlati tevékenységhez szükséges munkaruha, és munkavédelmi eszközök