Konzervgyártó tanfolyam

Avatar
Vezetőoktató

A tanfolyamról

A részszakképesítéssel rendelkező irányítással alapanyagokat (zöldség, gyümölcs) vesz át, tisztít, kezel, minőségét ellenőrzi, tárol, előkészítő műveleteket végez (válogat, mos, osztályoz, hámoz, magoz), jellegformáló műveletet hajt végre (anyagokat aprít szabályos alakra vagy szabálytalan alakra), kever, előfőz, nyersanyagot főz, előhűti a terméket, töltőberendezést működtet, hőelvonással tartósított termékek készítésében közreműködik.

A technológiai berendezéseket üzemelteti, melléktermékeket, hulladékokat kezel. Alapszintű adminisztrációs munkát végez. A munkafolyamatok munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai szabályait betartja.

A „Konzervgyártó” a Tartósítóiparitermék-készítő  4 0721 05 16 kapcsolódó részszakmája az Élelmiszeripar ágazaton belül.

A Konzervgyártó részszakma szakmai tartalma:

 • Tartósítóipari termékkészítés megnevezésű tanulási terület: Ismerje meg a tartósítóipar kialakulását, fejlődését és jövőképét. A gyümölcsök, zöldségek mint a tartósítóipar legnagyobb mennyiségben felhasznált nyersanyagai, azok táplálkozás élettani jelentősége, valamint a belőlük előállított termékcsoportok. A felhasználásra kerülő nyersanyagok tulajdonságainak ismerete a késztermék követelményeinek megfelelően. A termékcsoportok általános gyártástechnológiája, eltérések a gyártás során. Az egészséges táplálkozás követelményeit biztosító zöldség és gyümölcskészítmények előállítása az élelmiszerbiztonság előírásainak betartásával. Állati eredetű nyersanyagokat tartalmazó termékcsoportok gyártástechnológiája: ételkészítmények, húskonzervek és egyéb termékek készítésének elmélete és gyakorlata. A gyártás során alkalmazott technológiai műveletek célja, folyamata és berendezéseinek ismerete.
  • A tartósítóipari termékkészítés alapjai tantárgy: a tartósítóipar tevékenységének megismerése, képességeinek fejlesztése, a szakma iránti elkötelezettség, pozitív attitűd kialakítása. A tantárgy elsajátítása során megismeri az alapanyagok jellemzőit, a gyártás során felhasznált segéd- és járulékos anyagokat. Megtanulja a tartósítóipar gyártási műveleteit. Szakmai számítások alkalmazásával meghatározza a gyártáshoz felhasznált anyagok mennyiségét. A tantárgy témakörei lehetőséget biztosítanak a projektmódszer alkalmazására.
  • Gyümölcskészítmények gyártása tantárgy: a Konzervgyártó részére a tartósított gyümölcskészítmények ismereteinek elsajátítása. A termékgyártás szakmai műveleteinek, technológiai folyamatának megismerése. A késztermékek rendszerének, minőségi követelményeinek megtanítása. Az egészséges táplálkozás követelményeit biztosító gyümölcskészítmények előállítása az élelmiszerbiztonság előírásainak betartásával.
  • Zöldség- és főzelékkészítmények tantárgy: a tartósított zöldségkészítmények nyers- és segédanyag-ismereteinek elsajátítása. A termékgyártás szakmai műveleteinek, technológiai folyamatának megismerése. A késztermékek rendszerének, minőségi követelményeinek elsajátítása.
  • Állati eredetű nyersanyagokból előállított termékek tantárgy: a Konzervgyártó részére a felhasználásra kerülő nyersanyagok tulajdonságainak ismerete a késztermék követelményeinek megfelelően. A gyártás során alkalmazott technológiai műveletek célja, berendezései és működtetése. A késztermék gyártástechnológiája: a késztermék jellemzői, minőségi követelményei, nyersanyag-követelményei, a gyártástechnológiai műveletek sorrendje és azok technológiai ismeretei, berendezése. Késztermékcsoportok gyártástechnológiája: ételkészítmények, húskonzervek és egyéb termékek készítésének elmélete és gyakorlata.
  • Tartósítóipari gépek tantárgy: a tartósítóiparban alkalmazott anyagmozgató, nyersanyag-előkészítő, jellegformáló, befejező, tartósító és csomagolási (raktári) műveletek gépeinek és berendezéseinek a megismerése. A gépek szerkezeti elemei, felépítése, működési elve, biztonságtechnikai előírásai, üzemeltetése.
  • Munkabiztonság tantárgy: megismerje a munkavégzés szabályait, a munkakörülményeket, a veszélyforrások felfedését, ezek megszüntetését, illetve az ezekre való felkészítést. A nem kívánt események bekövetkezésének az elkerülését, azt, hogy biztonságban, veszélyektől, sérülésektől mentes állapotban tudjon dolgozni. Legyen lehetősége, egészsége veszélyeztetése nélkül dolgozni. A munkabiztonság (az egészséges munkavégzés műszaki, technikai és szervezési feltételrendszere).

A Konzervgyártó részszakma órakerete:

 • 320 – 480 óra.

A Konzervgyártó készségei, képességei:

 • Alapanyagokat (zöldség, gyümölcs) átvesz, minősít, tisztít, kezel, minőséget ellenőriz, tárol, előkészít.
 • Zöldségkonzerveket és gyümölcsbefőtteket készít.
 • Többféle alapanyagot tartalmazó termékeket (lekvárok, szörpök), félkésztermékeket (velők, pulpok) gyárt.
 • Aszalással, szárítással készít termékeket.
 • Zöldségféléket savanyítással tartósít.
 • Technológiai berendezéseket szakszerűen üzemeltet és tisztít.
 • A gyártás során keletkező melléktermékeket, hulladékokat szakszerűen kezeli.
 • Alapszintű adminisztrációs munkát végez.

A Konzervgyártó ismeretei:

 • Alapszinten tudja a minősítés eljárását és a tárolás módját.
 • Ismeri:
  • az alapanyagokat, jellemzőit, minőségi paramétereit (zöldségek, gyümölcsök)
  •  a zöldségkonzervek és gyümölcsbefőttek készítésének a módját.
  • a félkész termékek gyártást, felhasználásukat a lekvárok, szörpök előállításához.
  • az aszalványok, szárítmányok készítésének technológiáját.
 • Tudja a savanyított termékek előállításának módját.
 • Alapszinten ismeri a gépek szakszerű üzemeltetését és a tisztítási műveleteket.
 • Alkalmazói szinten ismeri a tartósítóipari hulladékok és melléktermékek kezelésére vonatkozó szabályokat.
 • Alapszinten ismeri az üzem működéséhez tartozó dokumentációs tevékenységeket.

A Konzervgyártó elvárt viselkedés módjai és attitűdjei:

 • Törekszik a vizsgálatok és a műveletek pontos végrehajtására.
 • Törekszik a nyersanyagok gazdaságos felhasználására.
 • Elkötelezett a jó minőségű konzerv gyártása iránt.
 • Törekszik a precíz, pontos munkavégzésre.
 • Belátja a hulladék és melléktermék kezelésének fontosságát a környezetvédelem szempontjából.
 • Fontosnak tartja a precíz munkavégzést.

A Konzervgyártó önállóságának és felelősségének mértéke:

 • Irányítással végzi a munkáját.
 • Közvetlen munkahelyi vezetőjének szakmai irányítása mellett végzi a munkáját.
 • Önállóan végez részfeladatokat.
 • A személyi, és üzemi higiéniával, munka-, és környezetvédelemmel, élelmiszerbiztonsággal, minőségirányítási rendszerek működtetésével kapcsolatos szabályokat betartja.

A Konzervgyártó vizsgafeladatai:

 • konzerv gyártása négy résztevékenységből, amelyek az alábbiak:
  • konzervipari nyersanyagot vesz át mennyiségi és minőségi szempontok szerint
  • elvégez egy nyersanyag előkészítési műveletet
  • konzervet gyárt
  • technológiai berendezéseket, szakszerűen üzemeltet

# /- #konzervgyártó #konzervgyártótanfolyam #konzervgyártóképzés #konzervgyártótanfolyamról #konzervgyártóoktatás #konzervgyártóvizsga #konzervgyártórészszakma

A tanfolyam előnyei:

Magánszemélyek/Vállalkozások számára egyaránt!
Az elsődleges munkaerőpiacon jelentkező ágazati igények kiemelt juttatási, és kereseti lehetőségeket kínálnak leendő képzésben résztvevőink számára.
Ezen ágazaton belül a Konzervgyártó tanfolyam a jelenlegi munkaerőpiacon hiányszakmaként jelentkezik. Ez egyértelműen jelzi, hogy a résztvevők karrierlehetőségeinek bővítésére egy kecsegtető, és egyben kiemelkedő lehetőséget nyújt a most induló képzésünkre történő beiratkozás (eseti becsatlakozás).
Tanfolyamainknál fő szempontként jelentkeznek ezen szektorok, ágazatok (irányok, területek) IPAR 4.0, Szakképzés 4.0, stb.) fejlesztési stratégiái.
Az új felnőttképzési jogszabályok, törvényi előírások, követelményrendszerek, és a minőségirányítási folyamatok szem előtt tartásával, és annak mindenkori megfelelésével, tervezzük, szervezzük és teljes körűen kivitelezzük kurzusainkat.
Magánszemélyeknek, cégeknek (KKV.) és a vállalati szektor résztvevőinek folyamatos piackutatáson alapuló kínálatunkkal biztosítjuk együttműködésünket.

Követelmények

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése
 • Foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Célközönség:

 • A Konzervgyártó tanfolyamot ajánljuk:
 • Minden élelmiszeripari tevékenységet kedvelő ember számára. Nem csak tovább tanulni vágyók részére, egy jó és igazán látványos szakmai lehetőség a Konzervgyártó végzettség megszerzése, hanem pályakezdőknek, átképzésben- és továbbképzésben résztvevőknek is ajánljuk.

Oktató(k)

Vezetőoktató

5.0/5
154 tanfolyam
1 visszajelzés
0 résztvevő
Több

Értékelés írása

Konzervgyártó tanfolyammal kapcsolatos információk

169.990 Ft

Nehézség
Haladó
Időtartam 320 Óra
Tanfolyamok

Tanfolyam tartalma

 • Online felületen elérhető tananyag
 • Díjmentes próbavizsga
 • Konzervgyártó tananyag (jegyzet),
 • Igény esetén a gyakorlati tevékenységhez szükséges munkaruha, és munkavédelmi eszközök
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping