Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti grafikus) tanfolyam

Avatar
Bazin B. Barbara
Avatar
Csernyiné Sz. Franciska
Avatar
Ifj. B. Ferenc

A tanfolyamról

A művészeti grafikus manuális alkotó eljárásokkal és digitális grafikus technikák alkalmazásával dolgozó szakember, akinek tervezői szemléletét széleskörű rajzi, művészet- és grafikatörténeti ismeretei egészítik ki. Szakmai tevékenységét munkacsoportban – tervezőstúdióban, reklámügynökségnél, könyv- és lapkiadónál, illetve egyéb kereskedelmi és kulturális intézménynél –, vagy saját vállalkozásában végzi. Nyomdai, online és offline, valamint dekorációs felhasználásra grafikai terveket készít, melyeknek a technikai feldolgozáshoz szükséges előkészítését is elvégzi. Könyv, újság, egyéb nyomtatványok, online anyagok tipográfiai tervét készíti el, logót, arculatot, reklámkampány vizuális elemeit tervezi meg, manuális és digitális eszközökkel illusztrál, hirdetést, csomagolást tervez, autonóm alkotást készít. Munkájához információkat gyűjt, és ezek birtokában mozgósítja kreativitását, koncepciót alakít ki.

A tervezés és a kidolgozás során az esztétikai és a funkcionális célokat egyaránt szem előtt tartja, így tudatosan választ stílust, formanyelvet és technikát. A művészeti grafikus fejlett vizuális kultúrával rendelkező, igényes alkotó. Csoportmunkában nyitott és együttműködő: alkotói hozzáállását koncepcionális kérdések megoldásakor és részfeladatok elvégzésekor is hasznosítja. Figyelemmel kíséri a kor-társ művészet és a tervezőgrafika alakulását. Szakmai és technikai ismereteit folyamatosan bővíti, aktualizálja. Terveit, elkészült munkáit prezentálja, archiválja, kapcsolatot tart megrendelőivel és szakmai partnereivel. Felsőfokú tanulmányait a különböző művészeti egyetemek vagy egyetemi karok tervezőgrafika, képgrafika szakán folytatja.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
̶ a feladatot értelmezni, munkájához inspirációt és információkat gyűjteni
̶ a feladatokat kreatív módon megközelíteni
̶ munkáját koncepcionális tervezői gondolkodással végezni
̶ terveket, vázlatokat, költségvetést készíteni
̶ csoportmunkában nyitottan, aktívan és kreatívan részt venni
̶ az egyes grafikai műfajokat megkülönböztetni céljaik, formai követelményeik és szakmai tervezési sajátosságaik szerint
̶ betűtörténeti, tipográfiai és tördelési ismereteit alkalmazni
̶ stílust, formanyelvet, kompozíciót és technikát tudatosan kiválasztani és alkalmazni
̶ különböző tipográfiai és képi stílusokat megfelelően alkalmazni
̶ különböző ábrázolásmódokat (látványhűség, stilizálás, átírás, absztrakció) alkalmazni
̶ az esztétikum és a funkció együttes szem előtt tartásával tervezni
̶ a tervezés során színek, formák, képek, motívumok és betűtípusok célszerű és stílusos integrálására
̶ képi és szöveges elemek kapcsolatrendszerének kifejező és hasznos kialakítására
̶ manuális képalkotó technikák – rajzeszközök, festés, montázs, kollázs, sokszorosítógrafikai eljárások ismeretében tervezni és alkotni
̶ belső látására támaszkodva kreatív terveket készíteni
̶ manuális eszközökkel kalligráfiát készíteni
̶ vektor- és pixelgrafikus, valamint kiadványszerkesztő programokat készségszinten alkalmazni
̶ számítógépes munkájába manuálisan készült elemeket beépíteni
̶ manuális és digitális technikák alkalmazásával illusztrációt, szakillusztrációt, ábrát, szakábrát készíteni
̶ újság, könyv, online kiadvány tipográfiai tervét elkészíteni, címlapot, borítót tervezni, tördelni
̶ plakát, hirdetés, kisnyomtatvány grafikai tervét elkészíteni
̶ képeredetit digitalizálni, digitális képet készíteni, feldolgozni, szerkeszteni, a megfelelő fel-használási célra előkészíteni
̶ logót, szimbólumot, piktogramot tervezni
̶ cég, termék arculatát megtervezni, arculati kézikönyvet készíteni
̶ reklámkampány grafikai elemeit megtervezni
̶ infografikai, adatvizualizációs grafikai tartalmakat létrehozni
̶ vizuális koncepciót kidolgozni
̶ weboldal grafikai tervét elkészíteni
̶ a terveket a végfelhasználás technikai követelményei szerint előkészíteni, nyomdai eljárások, utómunkák ismeretében megfelelő nyomdai előkészítést végezni
̶ a különböző papírfajták ismeretében a célnak megfelelő papírt kiválasztani
̶ grafikatörténeti és -elméleti ismereteit folyamatosan bővíteni és alkalmazni szakmai munkájában
̶ művészettörténeti ismereteit alkalmazni szakmai munkájában
̶ tájékozódni a kortárs képzőművészet és tervezőgrafika legújabb törekvéseiről, és ezeket figyelembe venni tervezési munkájában
̶ kapcsolatot tartani megrendelőivel és szakmai partnereivel
̶ ellátni saját tevékenységének marketing alapfeladatait, illetve megbízni külső szakembert
̶ munkáit korszerű, igényes megjelenési formában, szakszerűen prezentálni
̶ saját szakmai portfólióját folyamatosan bővíteni, fejleszteni
̶ további szakmai fejlődése érdekében továbbképzéseken és/vagy művészeti egyetemen továbbtanulni

Szakképesítés sorszáma: 02134006
Programkövetelmény érvényességének kezdete:2020.10.29

# /- #képzőésiparművészetimunkatárs #művészetigrafikus #képzőésiparművészetimunkatársművészetigrafikus #képzőésiparművészetimunkatársművészetigrafikustanfolyam #képzőésiparművészetimunkatársművészetigrafikusképzés #képzőésiparművészetimunkatársművészetigrafikustanfolyamról #képzőésiparművészetimunkatársművészetigrafikusoktatás #képzőésiparművészetimunkatársművészetigrafikusvizsga

A tanfolyam előnyei:

Magánszemélyek/Vállalkozások számára egyaránt!
Az elsődleges munkaerőpiacon jelentkező ágazati igények kiemelt juttatási, és kereseti lehetőségeket kínálnak leendő képzésben résztvevőink számára.
Ezen ágazaton belül a Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti grafikus) tanfolyam a jelenlegi munkaerőpiacon hiányszakmaként jelentkezik. Ez egyértelműen jelzi, hogy a résztvevők karrierlehetőségeinek bővítésére egy kecsegtető, és egyben kiemelkedő lehetőséget nyújt a most induló képzésünkre történő beiratkozás (eseti becsatlakozás).
Tanfolyamainknál fő szempontként jelentkeznek ezen szektorok, ágazatok (irányok, területek) IPAR 4.0, Szakképzés 4.0, stb.) fejlesztési stratégiái.
Az új felnőttképzési jogszabályok, törvényi előírások, követelményrendszerek, és a minőségirányítási folyamatok szem előtt tartásával, és annak mindenkori megfelelésével, tervezzük, szervezzük és teljes körűen kivitelezzük kurzusainkat.
Magánszemélyeknek, cégeknek (KKV.) és a vállalati szektor résztvevőinek folyamatos piackutatáson alapuló kínálatunkkal biztosítjuk együttműködésünket.

Tanfolyam tartalma

 • Online felületen elérhető tananyag
 • Díjmentes próbavizsga
 • Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti grafikus) tananyag (jegyzet),
 • Igény esetén a gyakorlati tevékenységhez szükséges munkaruha, és munkavédelmi eszközök

Követelmények / utasítások

 • Iskolai előképzettség: érettségi végzettség, iskolai rendszerű, nappali munkarendben tanulók esetén alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: -
 • Szakmai gyakorlat időtartama: -
 • Szakmai adottságok, készségek felmérése: szükséges

Célközönség:

 • A Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti grafikus) tanfolyamot ajánljuk:
 • Minden kreatív elfoglaltságot kedvelő ember számára. Nem csak tovább tanulni vágyók részére, egy jó és igazán látványos szakmai lehetőség a Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti grafikus) végzettség megszerzése, hanem pályakezdőknek, átképzésben- és továbbképzésben résztvevőknek is ajánljuk.

Oktató(k)

Bazin B. Barbara

0/5
2 tanfolyam
0 visszajelzés
0 résztvevő
Több

Csernyiné Sz. Franciska

0/5
2 tanfolyam
0 visszajelzés
0 résztvevő
Több

Ifj. B. Ferenc

0/5
2 tanfolyam
0 visszajelzés
0 résztvevő
Több
Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti grafikus) tanfolyammal kapcsolatos információk

479.900 Ft

Nehézség
Kezdő
Időtartam 900 Óra

Tanfolyam tartalma

 • Online felületen elérhető tananyag
 • Díjmentes próbavizsga
 • Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti grafikus) tananyag (jegyzet),
 • Igény esetén a gyakorlati tevékenységhez szükséges munkaruha, és munkavédelmi eszközök