Keksz- és ostyagyártó tanfolyam

Avatar
Vezetőoktató

A tanfolyamról

A Keksz- és ostyagyártó az édesipari termékek közül kekszféléket, krékereket, töltött és töltetlen ostyaféléket, teasüteményeket készít. Munkája során technológiai, illetve termelési számításokat végez. Átveszi, raktározza és előkészíti a gyártáshoz szükséges nyersanyagokat.

A termékek előállítása során beállítja és kezeli a gépeket, berendezéseket és az eszközöket. A lisztesáruk félkész- és késztermékekeit elkészíti a technológiai utasításoknak megfelelően, majd ezeket csomagolja és szakszerűen tárolja. Alapvető minőségbiztosítási vizsgálatokat végez a nyersanyagokon és a termékeken.

A termeléssel kapcsolatos dokumentumokat a minőségbiztosítási rendszerek előírásai szerint a saját felelősségi körében vezeti. Munkája során betartja az üzem munkavédelmi és higiéniai szabályait, és környezettudatosan kezeli a képződő hulladékokat.

AKeksz-és ostyagyártó” Édességkészítő 4 0721 05 02 kapcsolódó részszakmája az Élelmiszeripar ágazaton belül.

A Keksz- és ostyagyártó részszakma szakmai tartalma:

 • Tartós lisztesáruk témakör: A különböző szerkezetű lisztesáruk meghatározása, csoportosítása, jellemzése, Anyag-előkészítő műveletek, A tészta kialakulásának folyamata, Kémiai, fizikai és biológiai tésztalazítás, A kolloid-, enzimes és mikrobiológiai folyamatok, Különböző termékszerkezet-kialakítási módok: kevert, omlós, leveles, piskóta, mézes, ostya és kréker, A kekszek, teasütemények jellemzése, Snackek jellemzése, Mézes és mézes jellegű lisztesáruk, Emulziók, szuszpenziók, Különböző formázási módok (kézi, gépi formázás), A sütés művelete, paraméterei, A sülés során végbemenő változások, A technológiai folyamatok ismertetése, A műveleti lépések és az alkalmazott paraméterek megválasztása a különböző lisztesáruknál, A késztermékek kezelése, tárolása, csomagolása, A tartós édesipari készítmények minőségi előírásai, A termék anyagösszetétele, anyagnorma-számítási feladatok, Műveleti anyaghányad, Gyártási kapacitás, anyagmérleg, Veszteségszámítás, A sülési, hűlési veszteség számítása
 • A tartós lisztesáru készítéséhez szükséges gépek témakör: A gépek feladata a technológiai folyamatban, a technológiai sorban való elhelyezkedésük
  és kezelésük, A tészta- és szuszpenziókészítés berendezései, a keverő-habverő, a Z karú keverő és a spirálkarú dagasztók kezelése, Töltelékkészítő gépek kezelése, Az állagkialakítás és gépei, a tömörítőgépek kezelése, Formázóberendezések, -sorok kezelése, A sütés berendezései, a kondicionált hűtés megvalósítása, hűtőalagút, vertikális hűtők, A felületi bevonás, díszítés berendezései, Mártó- és bevonóberendezés kezelése, Csomagológépek, gépsorok kezelése.
 • Tartós lisztesáruk készítése témakör: A lisztesáruk alap-, segéd-, járulékos és adalékanyagainak átvétele, tárolása, érzékszervvel ellenőrizhető tulajdonságai, mérése, előkészítésének műveletei. Teasütemények (töltött – zsírkrémmel – és töltetlen), kekszek, krékerek, ostyafélék (töltött, töltetlen), mézes és mézes jellegű lisztesáruk készítése, A gyártás előkészítése: anyagok mérése, szitálása, keverése, oldat, emulzió és szuszpenzió készítése, szűrés, temperálás, Gépek összerakása, sütők előmelegítése, formák, sütőlapok tisztítása stb., A technológiai folyamatok, műveletek paramétereinek beállítása, ellenőrzése, Tészta/massza készítése, Kémiai, fizikai és élesztős tésztalazítás alkalmazása, Formázási műveletek elvégzése kézzel és géppel, A töltés, áthúzás, mártás, bevonás, panírozás műveletei, Felületi díszítőműveletek, Sütési műveletek, a berendezés szabályozása, ellenőrzése, Késztermékkezelési műveletek: hűtés, töltés, szeletelés, mártás, díszítés, Csomagolás, előkészítés kiszállításra, Receptúra alapján nyersanyagszükséglet- és veszteségszámítás, Minőség-ellenőrzés: tömegmérés, érzékszervi minősítés.

A Keksz- és ostyagyártó órakerete:

 • 320 – 480 óra.

A Keksz- és ostyagyártó készségei, képességei:

 • Átveszi, majd szakszerűen raktározza, tárolja az édességkészítéshez szükséges nyersanyagokat.
 • Kiválasztja a termékek készítéséhez szükséges nyersanyagokat, megvizsgálja azok felhasználhatóságát, elvégzi a szükséges előkészítő műveleteket.
 • Elkészíti az édesipari félkész termékeket, szakszerűen tárolja, felhasználja azokat.
 • Édesipari lisztesárukat készít.
 • Kiválasztja a megfelelő csomagolást, a jogszabályoknak megfelelően jelöli a terméket.
 • Munkáját az édesipari Jó higiéniai és jó gyártási gyakorlat előírásai szerint végzi.
 • Üzemi HACCP dokumentumokat vezet.
 • A termékek készítéséhez szükséges munkaeszközöket, gépeket, berendezéseket balesetmentesen használja, kezeli, üzemelteti, elvégzi a szükséges tisztítási
  feladatokat.
 • Munkája során betartja a gépek, berendezések, munkaeszközök biztonsági és egészségügyi követelményeit.
 • Az üzemi termékösszetételek alapján nyersanyag szükségletet számol.

A Keksz- és ostyagyártó ismeretei:

 • Megnevezi a raktárak fajtáit, tudja a raktárakkal szemben támasztott követelményeket, az édességkészítés nyersanyagai szakszerű tárolásának szabályait.
 • Ismeri az édességkészítéshez szükséges nyersanyagokat, azok tulajdonságait, felhasználásuk módjait, az előkészítésük műveleteit.
 • Megnevezi az édesipari félkész termékeket, ismeri azok tulajdonságait, az elkészítésük és felhasználásuk módjait.
 • Ismeri:
  • kekszek, krékerek, teasütemények, ostyafélék jellemzőit, elkészítésük műveleteit, az alkalmazott gyártástechnológiát.
  • a korszerű csomagolással szemben támasztott követelményeket, a csomagolás típusait, a jelölés jogi szabályozását, elemeit.
  • az édesipar jó higiéniai és a Jó gyártási gyakorlatában előírt szabályokat.
  • a HACCP rendszer alapelveit, alkalmazásának módját, dokumentumait, az online HACCP (eHACCP) adta lehetőségeket.
  • az egyes munkaeszközök felhasználásának területeit, balesetmentes használatát, higiéniai követelményeit.
  • a lisztesáru készítéshez szükséges gépek és berendezések feladatát, működési elvét, kezelésének, üzemeltetésének, tisztításának módját.
  • a gépek, berendezések, munkaeszközök biztonsági és egészségügyi követelményeit.
  • a nyersanyagszámítás módját.
  • az édesipari melléktermékek és hulladékok kezelésének szabályait.
  • a nyersanyagok átvételének módját, az átvétellel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat.

A Keksz- és ostyagyártó elvárt viselkedés módjai és attitűdjei:

 • Törekszik a nyersanyagok átvételénél a pontosságra, a raktározásnál, tárolásnál a nyersanyagok minőségének és mennyiségének a megóvására.
 • Elfogadja a szakmaetikai elveket, a fogyasztó egészségét veszélyeztető nyersanyagokat nem használ fel.
 • Belátja az előkészítő műveletek fontosságát.
 • Fontosnak tartja az előkészítő műveletek szabályos elvégzését.
 • Nyitott az új ismeretekre, technológiai megoldásokra.
 • Törekszik a pontos munkavégzésre.
 • Elkötelezett a szakmája iránt, elfogadja a szakmaetikai elveket.
 • Nyitott a termékgyártással kapcsolatos új ismeretekre, technológiai megoldásokra.
 • Törekszik az igényes csomagolásra.
 • Belátja a termék jelölésének fontosságát.
 • Elkötelezett az alapos vevői tájékoztatás iránt.
 • Belátja a higiéniai szabályok betartásának fontosságát.
 • Belátja a HACCP rendszer alkalmazásának fontosságát.
 • Szem előtt tartja a digitalizáció adta lehetőségeket.
 • Nyitott az új technikai megoldásokra.
 • Betartja a gépek és berendezések kezelési utasításait.
 • Betartja a Magyar élelmiszerkönyv előírásait.
 • Maradéktalanul betartja az élelmiszerek előállítására vonatkozó előírásait.
 • Precízen végzi a számolási műveleteket.
 • Fontosnak tartja a vevői bizalmat a termékei iránt.
 • Törekszik a szelektív hulladékgyűjtésre.
 • Belátja a környezetvédelem fontosságát.

A Keksz- és ostyagyártó önállóságának és felelősségének mértéke:

 • Vezetői instrukciók alapján átveszi a nyersanyagokat, dönt az esetleges kifogásolásról.
 • A nyersanyagok felhasználhatóságával kapcsolatban kikéri a munkatársai véleményét.
 • Önállóan előkészítő műveleteket végez.
 • Irányítással:
  • félkész termékeket készít.
  • lisztesárukat készít.
  • munkaeszközöket használ, gépeket kezel, berendezéseket üzemeltet, tisztít.
  • HACCP dokumentumokat vezet.
 • A termékgyártás technológiájával kapcsolatban kikéri a munkatársai véleményét.
 • Önállóan termékcsomagolást, jelölést végez.
 • Másokkal együttműködve felügyeli a termékgyártás higiéniáját.
 • Munkája során betartja a gépek, berendezések, munkaeszközök biztonsági és egészségügyi követelményeit.
 • Vezetői útmutatás alapján nyersanyag szükségletet számít.
 • A számolások pontosságáért felelősséget vállal.
 • Önállóan kezeli az édesipari melléktermékeket és hulladékokat.

A Keksz- és ostyagyártó vizsgafeladatai:

 • Lisztesáruk készítése és a termékek bemutatása, a következő négy tevékenység közül egy feladatsor végrehajtása:
  • A rendelkezésre bocsátott vagy saját anyagösszetétel (receptúra) alapján:
   • kekszfélék készítése, és a termékek bemutatása, tömeg és érzékszervi ellenőrzése, rendelkezésére bocsátott termék szakszerű csomagolása és a jogszabályoknak megfelelő jelölése
   • krékerek készítése és a termékek bemutatása, tömeg és érzékszervi ellenőrzése, rendelkezésére bocsátott termék szakszerű csomagolása és a jogszabályoknak megfelelő jelölése
   • töltött, illetve töltetlen ostyafélék készítése és a termékek bemutatása, tömeg és érzékszervi ellenőrzése, rendelkezésére bocsátott termék szakszerű csomagolása és a jogszabályoknak megfelelő jelölése
   • töltött, illetve töltetlen teasütemények készítése, a termékek bemutatása, tömeg és érzékszervi ellenőrzése, rendelkezésére bocsátott termék szakszerű csomagolása és a jogszabályoknak megfelelő jelölése.

# /- #kekszésostyagyártó #kekszésostyagyártótanfolyam #kekszésostyagyártóképzés #kekszésostyagyártótanfolyamról #kekszésostyagyártóoktatás #kekszésostyagyártóvizsga #kekszésostyagyártórészszakma

A tanfolyam előnyei:

Magánszemélyek/Vállalkozások számára egyaránt!
Az elsődleges munkaerőpiacon jelentkező ágazati igények kiemelt juttatási, és kereseti lehetőségeket kínálnak leendő képzésben résztvevőink számára.
Ezen ágazaton belül a Keksz-és ostyagyártó tanfolyam a jelenlegi munkaerőpiacon hiányszakmaként jelentkezik. Ez egyértelműen jelzi, hogy a résztvevők karrierlehetőségeinek bővítésére egy kecsegtető, és egyben kiemelkedő lehetőséget nyújt a most induló képzésünkre történő beiratkozás (eseti becsatlakozás).
Tanfolyamainknál fő szempontként jelentkeznek ezen szektorok, ágazatok (irányok, területek) IPAR 4.0, Szakképzés 4.0, stb.) fejlesztési stratégiái.
Az új felnőttképzési jogszabályok, törvényi előírások, követelményrendszerek, és a minőségirányítási folyamatok szem előtt tartásával, és annak mindenkori megfelelésével, tervezzük, szervezzük és teljes körűen kivitelezzük kurzusainkat.
Magánszemélyeknek, cégeknek (KKV.) és a vállalati szektor résztvevőinek folyamatos piackutatáson alapuló kínálatunkkal biztosítjuk együttműködésünket.

Tanfolyam tartalma

 • Online felületen elérhető tananyag
 • Díjmentes próbavizsga
 • Keksz-és ostyagyártó tananyag (jegyzet),
 • Igény esetén a gyakorlati tevékenységhez szükséges munkaruha, és munkavédelmi eszközök

Követelmények / utasítások

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése
 • Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Célközönség:

 • A Keksz-és ostyagyártó tanfolyamot ajánljuk:
 • Minden édességkészítő tevékenységet kedvelő ember számára. Nem csak tovább tanulni vágyók részére, egy jó és igazán látványos szakmai lehetőség a Keksz-és ostyagyártó végzettség megszerzése, hanem pályakezdőknek, átképzésben- és továbbképzésben résztvevőknek is ajánljuk.

Oktató(k)

Vezetőoktató

5.0/5
115 tanfolyam
1 visszajelzés
0 résztvevő
Több
Keksz- és ostyagyártó tanfolyammal kapcsolatos információk

169.990 Ft

Nehézség
Haladó
Időtartam 320 Óra
Tanfolyamok

Tanfolyam tartalma

 • Online felületen elérhető tananyag
 • Díjmentes próbavizsga
 • Keksz-és ostyagyártó tananyag (jegyzet),
 • Igény esetén a gyakorlati tevékenységhez szükséges munkaruha, és munkavédelmi eszközök