Katasztrófavédelmi tiszt tanfolyam

Avatar
Dr. H. János
Avatar
K. Máté
Avatar
Ifj. K. Balázs

A tanfolyamról

Vezeti és szervezi a hivatásos tűzoltóság készenléti jellegű szolgálatának tevékenységét. Meghatározza a káreseti beavatkozás módját, taktikáját, az alkalmazandó tűzoltó gépjárműveket, felszereléseket, eszközöket és a szükséges védőeszközök körét. Kapcsolatot tart a társszervekkel, a közműszolgáltatókkal és az ügyfelekkel. A tevékenysége során felmerülő jogszabálysértéseket felismerve intézkedést kezdeményez. Munkaköre gyakorlása során közreműködik a tűzoltók képzésében.

Adatkommunikációt folytat, speciális szoftvereket használ. Tűzvédelmi hatósági ellenőrzést tervez, lefolytat, dokumentál, és a szakhatóság ügyintézőjeként jár el. Szakterülete vonatkozásában kiadmányozásra előkészíti a hatósági határozat és szakhatósági állásfoglalás tervezetét, hatósági intézkedésre javaslatot tesz. Szabálytalanságok esetén szabálysértési, illetve büntetőjogi feljelentést előkészít, közigazgatási szankciót kezdeményez, helyszíni bírságot szab ki. Betartja és betartatja a védelmi igazgatás szabályait.


Elvégzi a katasztrófavédelem polgári védelmi és iparbiztonsági feladatait (kockázatbecslés, települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása, veszélyelhárítási tervek készítése, polgári védelmi szervezetek megalakítása, lakosságvédelmi feladatok, veszélyes üzemekkel és veszélyesáruszállítással kapcsolatos hatósági feladatok, együttműködés a létfontosságú rend-szerek és létesítmények azonosításában és kijelölésében).

Szakképesítés sorszáma: 10326004
Programkövetelmény érvényességének kezdete: 2020.10.29.

# / – #katasztrófavédelmitiszt #katasztrófavédelmitiszttanfolyam #katasztrófavédelmitisztképzés #katasztrófavédelmitiszttanfolyamról #katasztrófavédelmitisztoktatás #katasztrófavédelmitisztvizsga

A tanfolyam előnyei:

Magánszemélyek/Vállalkozások számára egyaránt!
Az elsődleges munkaerőpiacon jelentkező ágazati igények kiemelt juttatási, és kereseti lehetőségeket kínálnak leendő képzésben résztvevőink számára.
Ezen ágazaton belül a Katasztrófavédelmi tiszt tanfolyam a jelenlegi munkaerőpiacon hiányszakmaként jelentkezik. Ez egyértelműen jelzi, hogy a résztvevők karrierlehetőségeinek bővítésére egy kecsegtető, és egyben kiemelkedő lehetőséget nyújt a most induló képzésünkre történő beíratkozás (eseti becsatlakozás).
Tanfolyamainknál fő szempontként jelentkeznek ezen szektorok, ágazatok (irányok, területek) IPAR 4.0, Szakképzés 4.0, stb.) fejlesztési stratégiái.
Az új felnőttképzési jogszabályok, törvényi előírások, követelményrendszerek, és a minőségirányítási folyamatok szem előtt tartásával, és annak mindenkori megfelelésével, tervezzük, szervezzük és teljes körűen kivitelezzük kurzusainkat.
Magánszemélyeknek, cégeknek (KKV.) és a vállalati szektor résztvevőinek folyamatos piackutatáson alapuló kínálatunkkal biztosítjuk együttműködésünket.

Tanfolyam tartalma

 • - Katasztrófavédelmi tiszt tankönyv (jegyzet),
 • - Online felületen elérhető tananyag,
 • - díjmentes próbavizsga

Követelmények / utasítások

 • Iskolai előképzettség: felsőfokú végzettség
 • Szakmai előképzettség: -
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: -

Célközönség:

 • A katasztrófavédelmi tiszt tanfolyamot ajánljuk:
 • Nem csak tovább tanulni vágyók részére, egy jó és igazán látványos szakmai lehetőség a katasztrófavédelmi tiszt végzettség megszerzése, hanem pályakezdőknek, átképzésben- és továbbképzésben résztvevőknek is ajánljuk.

Oktató(k)

Dr. H. János

0/5
34 tanfolyam
0 visszajelzés
0 résztvevő
Több

K. Máté

0/5
43 tanfolyam
0 visszajelzés
0 résztvevő
Több

Ifj. K. Balázs

0/5
29 tanfolyam
0 visszajelzés
0 résztvevő
Több
Katasztrófavédelmi tiszt tanfolyammal kapcsolatos információk

334.990 Ft

Nehézség
Kezdő
Időtartam 700 Óra

Tanfolyam tartalma

 • - Katasztrófavédelmi tiszt tankönyv (jegyzet),
 • - Online felületen elérhető tananyag,
 • - díjmentes próbavizsga