Csontozó munkás tanfolyam

Avatar
Vezetőoktató

A tanfolyamról

A Csontozó munkás darabol, csontoz, húst kivág. Ismeri a technológiai műveletek szakszerű elvégzésének a hús minőségére gyakorolt hatását. Szakszerűen és biztonságosan üzemelteti a daraboló, csontozó üzemi egyszerű gépeket és berendezéseket. A Csontozó munkás feladataihoz kapcsolódóan takarít, tisztít, fertőtlenít, betartja a higiéniai és munkabiztonsági előírásokat egyaránt.

A Csontozó munkás melléktermékeket gyűjt, osztályoz, szállít és kezel az előírások betartása mellett. A technológiai műveleteket vezetői irányítás és felügyelet mellett önállóan végzi. Ismeri és betartja a higiéniai, minőségbiztosítási, munkavédelmi-,tűz- és környezetvédelmi előírásokat.

ACsontozó munkás” a Hentes és húskészítmény-készítő 407210508 kapcsolódó részszakmája az Élelmiszeripar ágazaton belül.

A Csontozó munkás részszakma szakmai tartalma:

 • Mikrobiológiai és minőségbiztosítási ismeretek tantárgy: tanításának célja, hogy a Csontozó munkás tisztában legyen a mikroorganizmusok húsipari
  jelentőségével. Ismerje a legfontosabb mikroorganizmus-csoportokat, tudjon különbséget tenni a káros és hasznos tevékenységű mikroorganizmusok között, azokat a környezeti tényezőket, amelyek befolyással vannak a mikroorganizmusokra, az emberre veszélyes kórokozókat. Csoportosítani tudja az emberre veszélyes és emberre nem veszélyes állatbetegségeket. Ismerje azokat az eljárásokat, amelyek gátolják a mikroorganizmusok életműködését, vagy elpusztítják azokat, a húsiparban alkalmazott élelmiszer biztonsági rendszerek fajtáit, felépítését, működését. Tisztában legyen a nyomonkövethetőség élelmiszer-biztonsági jelentőségével. Ismerje a legfontosabb nyomonkövetési rendszereket. A Csontozó munkás képes legyen felismerni azokat a tényezőket, amelyek veszélyt jelentenek az élelmiszer-biztonságra.
 • Vágóállat-ismeret tantárgy: tanításának célja, hogy a Csontozó munkás tisztában legyen a húsipar számára legfontosabb vágóállat fajokkal, illetve -fajtákkal, és azok hasznosítási irány szerinti csoportosításával. Megismerje a vágóállatok húsipari szempontból legfontosabb szöveteit, szerveit, testüregeit,
  szervrendszereit, valamint a vágóállatok testfelépítését, legfontosabb csontjait, ízületeit.
 • Félsertés darabolása, csontozása tantárgy: tanításának célja, hogy a Csontozó munkás megismerje a bőrös és tőkeféltestek átvételének előírásait. Képes legyen felvinni az informatikai-nyomonkövetési rendszerbe az átvételi paramétereket (tömeg, vágás időpontja, maghőmérséklet, vágás helye stb.). Rendelkezzen a sertés anatómiai testfelépítésének, főbb testrészeinek, ízületeinek az ismeretével, és ezeket alkalmazva el tudja végezni a bőrös, lehúzott vagy tőkefélsertés testtáji darabolását. Tudjon különbséget tenni a kereskedelmi értékesítésre előkészített és a gyártástechnológiához felhasznált húsalapanyag előkészítésének módjai között. Biztonságosan, magabiztosan kezelje a kéziszerszámokat. Szakszerűen, a lehető leggazdaságosabb módon tudja kicsontozni a darabolt húsrészeket. Ismerje az egyes húsalapanyag-minőségi osztályok közötti különbséget és képesek legyen ismereteiket felhasználva elvégezni a kivágás műveletét. Az alapanyagok hűtését az előírások alkalmazásával végezze el, és a hűtési paramétereket dokumentálja a
  minőségbiztosítási-nyomonkövetési rendszerben. Ismerje a műveletek munkabiztonsági és higiéniai előírásait. Szakszerűen kezelje a darabolás, csontozás során keletkező hulladékokat.
 • Marhanegyed darabolása, csontozása tantárgy
 • Sovány- és vízibaromfi darabolása tantárgy

A Csontozó munkás részszakma órakerete:

 • 240 – 360 óra.

A Csontozó munkás készségei, képességei:

 • Féltestek testtáji darabolását, testek húsrészekre bontását végzi.
 • Csontoz, formáz, kivág, húsokat osztályoz.
 • A húsokat a húsüzemben ún. „előkészített hús” kategóriában (darálthús, szeletelt, fűszerezett húsok) feldolgozza, csomagolja és gyártja.
 • A másodlagos feldolgozás gépeit berendezéseit üzemelteti.
 • A tevékenységéhez kapcsolódóan takarít, tisztít, fertőtlenít.
 • A húsipari melléktermékek, hulladékok gyűjtését, válogatását, szakszerű kezelését biztosítja.

A Csontozó munkás ismeretei:

 • Ismeri a vágóállatok szervezeti felépítését, húsrészeit, csontvázát, izomzatát.
 • Ismeri a vágás, darabolás, csontozás műveleteit.
 • Ismeri a húsok megmunkálására vonatkozó specifikációk – a termékkészítéshez szükséges receptúrák – előírásait.
 • Ismeri a darabolásra, csontozásra vonatkozó munkavédelmi és higiéniai előírásokat.
 • Tudja működtetni a darabolás, csontozás művelete során alkalmazott berendezéseket.
 • Ismeri a berendezések, munkabiztonsági és higiéniai előírásait.
 • Ismeri az élelmiszerek minőségére ható paramétereket.
 • Ismeri a hús romlásának okait, a káros folyamatok megelőzésének módjait.
 • Bemutatja a húsrészek, előkészített húsok előállítási módjait, a felhasznált anyagok jellemzőit, eljárásokat, géprajzok alapján bemutatja a darabolás, csontozáshoz szükséges gépeket, berendezések működését.
 • Géprajzok alapján ismeri a másodlagos feldolgozáshoz szükséges gépeket, berendezéseket, azok felépítését, működési elvét, kezelését, biztonságtechnikai előírásait.
 • Ismeri a tisztító- és fertőtlenítőszerek használatának szabályait és hatásukat.
 • Tudja a melléktermékek, hulladékok keletkezésének pontjait, azok kezelési módjait, körülményeit és folyamatát.

A Csontozó munkás elvárt viselkedés módjai és attitűdjei:

 • Törekszik arra, hogy munkáját a legjobb minőségben, a legkisebb veszteséggel végezze.
 • Jól tűri a monotonitást és a szélsőséges fizikai körülményeket.
 • Magára nézve kötelezőnek tartja a hentes szakma etikai előírásait.
 • Igényes önmagára és az általa elvégzett munkára.

A Csontozó munkás önállóságának és felelősségének mértéke:

 • Közvetlen munkahelyi vezetőjének szakmai irányítása mellett önállóan végzi feladatait.
 • A munkahelyén érvényben levő minőségirányítási és élelmiszer biztonsági rendszerek alapján végzi feladatait (HACCP, ISO).
 • Önmagára nézve kötelező érvényűnek tekinti a dokumentumok valós idejű vezetését a gazdaságos működtetés érdekében.
 • A rá vonatkozó technológiai-, minőségi-, munkavédelmi balesetvédelmi-, tűzvédelmi- és takarítási előírásokat betartja.
 • Munkakörét felelősségteljesen látja el.

A Csontozó munkás vizsgafeladatai:

 1. vizsgarész: Daraboló/csontozó üzemi részműveletet végez az ehhez kapcsolódó egyszerű gépek, működtetését végzi.
 2. vizsgarész: A művelet elvégzése után az adott terület takarítását, fertőtlenítését végzi el a szabályoknak betartásával.

A korábbi OKJ-s Csontozó munkás tanfolyam ismertetése.

# /- #csontozómunkás #csontozómunkástanfolyam #csontozómunkásképzés #csontozómunkástanfolyamról #csontozómunkásoktatás #csontozómunkásvizsga #csontozómunkásrészszakma

A tanfolyam előnyei:

Magánszemélyek/Vállalkozások számára egyaránt!
Az elsődleges munkaerőpiacon jelentkező ágazati igények kiemelt juttatási, és kereseti lehetőségeket kínálnak leendő képzésben résztvevőink számára.
Ezen ágazaton belül a Csontozó munkás tanfolyam a jelenlegi munkaerőpiacon hiányszakmaként jelentkezik. Ez egyértelműen jelzi, hogy a résztvevők karrierlehetőségeinek bővítésére egy kecsegtető, és egyben kiemelkedő lehetőséget nyújt a most induló képzésünkre történő beiratkozás (eseti becsatlakozás).
Tanfolyamainknál fő szempontként jelentkeznek ezen szektorok, ágazatok (irányok, területek) IPAR 4.0, Szakképzés 4.0, stb.) fejlesztési stratégiái.
Az új felnőttképzési jogszabályok, törvényi előírások, követelményrendszerek, és a minőségirányítási folyamatok szem előtt tartásával, és annak mindenkori megfelelésével, tervezzük, szervezzük és teljes körűen kivitelezzük kurzusainkat.
Magánszemélyeknek, cégeknek (KKV.) és a vállalati szektor résztvevőinek folyamatos piackutatáson alapuló kínálatunkkal biztosítjuk együttműködésünket.

Tanfolyam tartalma

 • Online felületen elérhető tananyag
 • Díjmentes próbavizsga
 • Csontozó munkás tananyag (jegyzet),
 • Igény esetén a gyakorlati tevékenységhez szükséges munkaruha, és munkavédelmi eszközök

Követelmények / utasítások

 • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy a „Dobbantó program” elvégzése
 • Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Célközönség:

 • A Csontozó munkás tanfolyamot ajánljuk:
 • Minden Csontozó hús feldolgozást kedvelő számára. Nem csak tovább tanulni vágyók részére, egy jó és igazán látványos szakmai lehetőség a Csontozó munkás végzettség megszerzése, hanem pályakezdőknek, átképzésben- és továbbképzésben résztvevőknek is ajánljuk.

Oktató(k)

Vezetőoktató

5.0/5
115 tanfolyam
1 visszajelzés
0 résztvevő
Több
Csontozó munkás tanfolyammal kapcsolatos információk

134.990 Ft

Nehézség
Kezdő
Időtartam 240 Óra
Tanfolyamok

Tanfolyam tartalma

 • Online felületen elérhető tananyag
 • Díjmentes próbavizsga
 • Csontozó munkás tananyag (jegyzet),
 • Igény esetén a gyakorlati tevékenységhez szükséges munkaruha, és munkavédelmi eszközök

Tanfolyamok