Hírek

A Vasúti járművezető; Térségi, elővárosi, helyi, városi vagy saját célú vasúti pályahálózatra, iparvágányra, különleges kötöttpálya-hálózatra érvényes általános szakmai ismeretek 2018 képzés célja

• A vasútüzemi technológiákra, többek között a biztonsági szabályokra vonatkozó általános ismeretek, valamint az általános üzemeltetési szabályozás elméletének elsajátítása,
• a vasút üzemeltetésével kapcsolatos kockázatokra, valamint a kezelésükre szolgáló különböző eszközökre vonatkozó ismeretek és eljárások elsajátítása,
• az egy vagy több vontatási nemet meghatározó alapelvekre vonatkozó ismeretek és eljárások elsajátítása,
• a vonatokra, összeállításukra, valamint a vontatójárművek, vasúti kocsik és egyéb járművek műszaki előírásaira vonatkozó ismeretek és eljárások elsajátítása.

A Vasúti járművezető; Térségi, elővárosi, helyi, városi vagy saját célú vasúti pályahálózatra, iparvágányra, különleges kötöttpálya-hálózatra érvényes általános szakmai ismeretek 2018 képzés célcsoportja

Olyan előzetes vasútszakmai ismeretekkel nem rendelkező munkavállalók, akik vasúti járművezetői tevékenységet kívánnak végezni.

Miért ajánljuk a Vasúti járművezető; Térségi, elővárosi, helyi, városi vagy saját célú vasúti pályahálózatra, iparvágányra, különleges kötöttpálya-hálózatra érvényes általános szakmai ismeretek 2018 képzést

A képzés során a résztvevő megismeri a vasúti járművezetői munkakörre vonatkozó különleges előírásokat, a járművezetői munka fontosságát, valamint a szakmai és a személyes jellegű elvárások megértését. Képes lesz a biztonság szempontjából lényeges feladatokkal összhangban lévő magatartási protokollok, szabályok alkalmazására, a forgalombiztonságot szabályozó alapelvek alkalmazására, az általános műszaki és elektrotechnikai ismeretek alkalmazására.

A képzésbe való bekapcsolódás feltételei

  • Alapfokú végzettség,
  • Vasút- egészségügyi érvényes alkalmassági határozat
  • A vizsga időpontjáig betöltött 20. életév
  • A magyar nyelv külön jogszabályban meghatározott szintű ismerete

A képzés összes óraszáma: 61 óra

A Vasúti járművezető; Térségi, elővárosi, helyi, városi vagy saját célú vasúti pályahálózatra, iparvágányra, különleges kötöttpálya-hálózatra érvényes általános szakmai ismeretek 2018 tanfolyam ára: 112 625 Ft/fő

Vasúti járművezető; Térségi, elővárosi, helyi, városi vagy saját célú vasúti pályahálózatra, iparvágányra, különleges kötöttpálya-hálózatra érvényes általános szakmai ismeretek 2018 jelentkezési lap

#vasútijárművezetőtérségielővárosihelyivárosivagysajátcélúvasútipályahálózatraiparvágányrakülönlegeskötöttpályahálózatraérvényesáltalánosszakmaiismeretek2018 #vasútijárművezető #vasútijárművezetőtérségielővárosihelyivárosivagysajátcélúvasútipályahálózatraiparvágányrakülönlegeskötöttpályahálózatraérvényesáltalánosszakmaiismeretek2018tanfolyam #vasútijárművezetőtérségielővárosihelyivárosivagysajátcélúvasútipályahálózatraiparvágányrakülönlegeskötöttpályahálózatraérvényesáltalánosszakmaiismeretek2018képzés #támogatottképzés #támogatotttanfolyam #KTI #képzés #tanfolyam #felnőttképzés

Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping