Tanfolyamokról és Képzésekről

A Munkavédelmi előadó képzés célja

A képzés célja, hogy az azt elvégző személy rendelkezzen mindazon kompetenciákkal, amelyek a munkaterületének ellátásához szükségesek. A munkavédelmi szakember a munkavédelmi feladatokat és a munkabiztonsági szaktevékenységeket látja el. Tudatos szakemberként érvényesíti a munkavédelmi követelményeket, felismeri a munkavégzés során fellépő veszélyeket, értékeli azokat, és megoldási javaslatokat tesz a kockázatok kezelésére. Feladata ellátásakor szem előtt tartja az adott vállalkozás tevékenységi körét,
alkalmazza és érvényesíti a munkavédelmi szabályokat. A tevékenység ellátása és a munkavédelmi dokumentációk elkészítése során informatikai megoldásokat alkalmaz.
Együttműködik a munkáltatókkal, a munkavállalókkal, a munkavédelmi képviselőkkel, a munkaegészségügyi szaktevékenységet és feladatot ellátó személlyel, valamint a munkavédelmi hatósággal. Folyamatosan képzi magát, a világhálón, a továbbképzéseken figyelemmel követi a munkavédelmi jogszabályokkal és szabványokkal, valamint a
technológia fejlődésével és a munkavédelemmel összefüggő változásokat. Nyomon követi a műszaki innováció aktuális munkavédelmi megoldásait, törekszik az új munkavédelmi
megoldások megismerésére.

A Munkavédelmi előadó képzés célcsoportja

A képzés célcsoportjába tartoznak mindazon személyek, akik a gazdaság valamely ágazatában a munkahelyi egészség és biztonság megvalósításához szükséges tevékenységek gyakorlását tűzték ki célul. A célcsoport részét képzik azon munkavállalók, vagy azon, saját elhatározásukból fejlődni, továbblépni vágyó személyek, illetve azon állami munkaerőpiaci vagy uniós támogatási programokban részt vevők, akik támogatni szeretnék a munkáltatót a munkavédelmi kötelezettségek teljesítésében, ezzel hozzájárulva a mulasztások és a szabályszegések hátrányos személyi és anyagi következményeinek elkerüléséhez. A képzési program elérhető továbbá azon egyének számára is, akik a belépési feltételeknek megfelelnek és a képzési programmal elérhető, új szakmai képesítés megszerzését tűzték ki célul.

Miért ajánljuk a Munkavédelmi előadó képzést

A nemzetgazdaság valamennyi ágazatában elengedhetetlen a megfelelő munkafeltételek biztosítása. A munkáltató a munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatokat
csak munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel végeztetheti. A munkavédelmi előadó részt vesz a helyes munkavédelmi szemlélet és gyakorlat kialakításában,
tevékenységével javítja a munkakörülményeket, ezzel hozzájárul a vállalkozás termelékenységéhez, versenyképességéhez.

A képzésbe való bekapcsolódás feltételei

  • Középfokú végzettség és gimnáziumi érettségi (gimnázium)
  • Szükséges, mégpedig: foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat

A képzés összes óraszáma: 300 óra

A Munkavédelmi előadó tanfolyam ára: 128 600 Ft/fő

Munkavédelmi előadó jelentkezési lap

#munkavédelmielőadó #előadó #munkavédelmielőadótanfolyam #munkavédelmielőadóképzés #támogatottképzés #támogatotttanfolyam #KTI #képzés #tanfolyam #felnőttképzés