Hírek

A Helyi, városi pályahálózaton személyszállítás (F.1.-F.2. számú Jelzési és forgalmi utasítás a közúti vasutak számára és kapcsolódó szabályozások 2016) infrastruktúra és villamos meghajtású közúti vasúti jármű kategória Vezetési gyakorlat modul képzés célja

• Ismertesse meg a résztvevőket a szerelvény üzembe- és üzemen kívül helyezésével, kezelésével, továbbá a hibaelhárítással kapcsolatos teendőkkel.
• Mutassa be telephely technológiai rendje szerinti üzemi tevékenységek elvégzésének módját, és a forgalmi viszonyok közötti munkavégzést.
• Mutassa be és készítse fel a résztvevőket a rendkívüli helyzetekben követendő eljárásokra, a járműre járás szabályaira, a különböző forgalmi helyzetekben alkalmazható vezetéstechnikákra.
• Készítsen fel a vasúti jármű vezetéséhez szükséges gyakorlati ismeretekből.
• Alapozza meg az önálló járművezetői szolgálat ellátásához szükséges kompetenciák és gyakorlati jártasság megszerzését, és a hatósági vizsga sikerességét.

A Helyi, városi pályahálózaton személyszállítás (F.1.-F.2. számú Jelzési és forgalmi utasítás a közúti vasutak számára és kapcsolódó szabályozások 2016) infrastruktúra és villamos meghajtású közúti vasúti jármű kategória Vezetési gyakorlat modul képzés célcsoportja

A 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet szerinti helyi, városi pályahálózaton személyszállítás (F.1.-F.2. számú Jelzési és forgalmi utasítás a közúti vasutak számára és kapcsolódó szabályozások 2016) infrastruktúra és villamos meghajtású közúti vasúti jármű kategória vizsgához kötött munkakört ellátni szándékozók.

Miért ajánljuk a Helyi, városi pályahálózaton személyszállítás (F.1.-F.2. számú Jelzési és forgalmi utasítás a közúti vasutak számára és kapcsolódó szabályozások 2016) infrastruktúra és villamos meghajtású közúti vasúti jármű kategória Vezetési gyakorlat modul képzést

A képzés során a résztvevő megismeri a pályamenti berendezéseket, tévesztés nélkül felismeri a jelzéseket és képes a kapott jelzési parancs szakszerű, biztonságos végrehajtására. A képzésben résztvevő a modul befejeztével ismeri a vasúti pálya üzemeltetése, fenntartása során a forgalom lebonyolításával kapcsolatos szabályokat, munkájára vonatkozó előírásokat és képes azokat munkája során alkalmazni. A résztvevő képes lesz felismerni a jármű műszaki hibáját, elvégezni a hiba elhárításához vagy a jármű biztonságos továbbításához szükséges feladatokat.

A képzésbe való bekapcsolódás feltételei

  • Vasút-egészségügyi érvényes alkalmassági határozat,
  • Villamos meghajtású közúti vasúti jármű kategória vizsga és a vezetési gyakorlatnál használt infrastruktúrára vonatkozó vizsga.

A képzés összes óraszáma: 50 óra

A Helyi, városi pályahálózaton személyszállítás (F.1.-F.2. számú Jelzési és forgalmi utasítás a közúti vasutak számára és kapcsolódó szabályozások 2016) infrastruktúra és villamos meghajtású közúti vasúti jármű kategória Vezetési gyakorlat modul tanfolyam ára: 175 000 Ft/fő

Helyi, városi pályahálózaton személyszállítás (F.1.-F.2. számú Jelzési és forgalmi utasítás a közúti vasutak számára és kapcsolódó szabályozások 2016) infrastruktúra és villamos meghajtású közúti vasúti jármű kategória Vezetési gyakorlat modul jelentkezési lap

#helyivárosipályahálózatonszemélyszállításf1f2számújelzésiésforgalmiutasításaközútivasutakszámáraéskapcsolódószabályozások2016infrastruktúraésvillamosmeghajtásúközútivasútijárműkategóriavezetésigyakorlatmodul  #vezetésigyakorlat #helyivárosipályahálózatonszemélyszállításf1f2számújelzésiésforgalmiutasításaközútivasutakszámáraéskapcsolódószabályozások2016infrastruktúraésvillamosmeghajtásúközútivasútijárműkategóriavezetésigyakorlatmodultanfolyam #helyivárosipályahálózatonszemélyszállításf1f2számújelzésiésforgalmiutasításaközútivasutakszámáraéskapcsolódószabályozások2016infrastruktúraésvillamosmeghajtásúközútivasútijárműkategóriavezetésigyakorlatmodulképzés #támogatottképzés #támogatotttanfolyam #KTI #képzés #tanfolyam #felnőttképzés

Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping