Megváltozott munkaképességűek

Megváltozott munkaképességűek

Akkreditációs Szolgáltatóhely

Komplex rehabilitációs-, munkaerőpiaci- és szociális szolgáltatások nyújtása a mélyszegénységben élő, hátrányos helyzetű, illetve megváltozott munkaképességű személyek számára elhelyezkedésük érdekében.

Jelenleg elérhető foglalkoztatási rehabilitációs szolgáltatások:

megvaltozott-munkakepesseguek-munka-tanacsadas-modello-felnottkepzes
Foglalkozási rehabilitációs munkatanácsadás

célja az elhelyezkedést akadályozó körülmények feltárása, valamint lehetőség szerint azok megszüntetése, elhárítása, az aktív korú, de nem foglalkoztatott személyek foglalkoztathatóságának előmozdítása érdekében.

Foglalkozási rehabilitációs álláskeresési tanácsadás

célja, hogy az elhelyezkedni kívánók rendelkezzenek az álláskereséshez szükséges megfelelő ismeretekkel, kompetenciákkal, gyakorlattal, az elsődleges- vagy a másodlagos munkaerő-piacra történő bejutásuk felgyorsuljon, megelőzve ezzel a hosszú távú (tartós) munkanélküliséget.

megvaltozott-munkakepesseguek-tanacsadas-modello-felnottkepzes
Foglalkoztatási rehabilitációs információnyújtás

célja a munkaerőpiaci lehetőségek, folyamatok, támogatási lehetőségek átláthatóságának elősegítése, hozzájárulás a munkaerő-piaci kereslet-kínálat egyensúlyának javításához és kialakításához a kínálati oldal informáltságának biztosításával.

Foglalkoztatási rehabilitációs célú pályatanácsadás

célja a pályamódosítás előtt állóknak történő segítségnyújtás az egyéni kompetenciáihoz, életpálya elképzeléseihez illeszkedő életpálya kialakításában, valamint a pályamódosítás érdekében szükséges képzések, tovább- vagy átképzések, kompetenciafejlesztések, tanulási lehetőségek kiválasztásában.

megvaltozott-munkakepesseguek-tanacsadas2-modello-felnottkepzes
Foglalkozási rehabilitációt elősegítő pszichológiai tanácsadás

során a megváltozott munkaképességű emberek életvezetéséből, egészségügyi állapotából, vagy a személyiségi problémáiból eredő, az elhelyezkedését akadályozó körülmények feltárásra kerülnek, valamint a tanácsadó segíti a munkába állást akadályozó érzelmi nehézségek kezelését, és a személyes problémák megértését, feldolgozását, és megoldását.

Foglalkozási rehabilitációs mentori szolgáltatás

célja a megváltozott munkaképességű, aktív korú, nem foglalkoztatott személyek munkaerőpiaci helyzetének javítása, a munkavállalásuk, és sikeres elhelyezkedést követően a munkahely megtartásuk elősegítése.

megvaltozott-munkakepesseguek-trening-modello-felnottkepzes
Foglalkozási rehabilitációt elősegítő álláskeresési technikák tréningen

keresztül az álláskeresési ismeretek elsajátításával a munkát kereső (elhelyezkedni kívánó) megváltozott munkaképességű személy felkészül az önálló álláskeresésre, az elhelyezkedéshez és a tartós munkavállaláshoz szükséges álláskeresési technikák elméletének és gyakorlatának megismerésére és a munkavállalói kulcsképességek és kulcskompetenciák fejlesztésére, elsajátítására.

Képzésre történő fejlesztő felkészítés:

a képzésbe kerülést nehezítő tényezők feltárásra és kezelésre kerülnek, fejlesztve a sikeres tanulást megalapozó kompetenciákat, a munkavállalói kulcsképességeket és kulcskompetenciákat.

Elérhetőségek
 A tanfolyammal, és vizsgával kapcsolatosan felmerülő további kérdéseitekkel keressétek bizalommal Intézményünket:
MODELLO Módszertani és Képzési Intézet: Tel: +36 (37) 301-649 | Mobil: +36 (30) 733-7538 | +36 (70) 676-6835 | +36 (70) 427- 7406

Ügyfélfogdási idő: Hétfőtől – Péntekig, 8:00 – 16:30  Cím: 3200 Gyöngyös, Vármegyeház tér 1. | Email: info@felnottkepzes.hu

#megváltozottmunkaképességűek #rehabilitációstanácsadás #akkreditációsszolgáltatóhely #szociálisszolgáltatások #információnyújtás #tanácsadás #modello #felnőttképzés #képzés