Szerezz egyetemi kreditet

Szerezz egyetemi kreditet

Egyedülállóan az Országban: Szerezz Nálunk Plusz Egyetemi Kreditpontokat az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen Folytatott tanulmányaidhoz!

Tanulj szakmát a MODELLO Módszertani és Képzési Intézet által Országosan, lakóhelyedhez közel szervezett Gyógypedagógiai asszisztens, vagy Pedagógiai asszisztens felnőttképzési tanfolyamainkon, és szerezz ezáltal Egyedülálló módon plusz kreditpontokat egyetemi tanulmányaidhoz!

Kiemelkedő szakmai elismerés, hogy a Modello Módszertani és Képzési Intézetünk becsatlakozott az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem felnőttképzési portfóliójába is.

Ennek köszönhetően lehetségessé vált, hogy a MODELLO-nál sikeresen elvégzett, speciálisan koordinált képzések alapján megszerzett szakmák által a kreditpontok beszámításra kerülnek az egyetemi tanulmányokba.

Egyetemi kreditpontot biztosító képzéseink:

Gyógypedagógiai asszisztens

Ha FONTOS számodra, hogy valami JÓT tegyél, ha KÉPES vagy arra, hogy:
 • az átlagos képességtől eltérő, sajátos nevelési igényű, magatartási hátrányokkal küzdő gyermekekkel foglalkozz
 • segítsd a pedagógusok munkáját
 • erősítsd a családokkal való kapcsolatot
 • szabadidős tevékenységeket szervezz és bonyolíts
 • felügyeld a csoportokat és feladatokat adj a számukra

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyógypedagógia alapszakján az elvégzett gyógypedagógiai asszisztens felnőttképzést beszámítja!

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
 • adekvát kommunikáció
 • konfliktuskezelés
 • szabadidős tevékenységek szervezése
 • különleges bánásmódot igénylő gyermekek felismerése
 • gondozási, önkiszolgálási feladatok irányítása
 • differenciált bánásmód
 • sajátos nevelési módszerek
A képzésre történő jelentkezés feltételei:
 • érettségi végzettség
A képzés óraszáma:
 • 980 óra és 40 óra összefüggő egyéni szakmai gyakorlat
 • Megengedett hiányzás mértéke: 10%
A gyógypedagógiai asszisztens képzés célja:
A gyógypedagógiai asszisztens bölcsődében, integrált óvodában, iskolában, speciális óvodában, iskolában, speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban és felnőtt fogyatékosok intézményeiben, felsőfokú végzettségű szakember, irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. Részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munkában az intézményen belüli és kívüli programok, szabadidős tevékenységek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában. Felügyeli, kíséri a gyermekeket/tanulókat, csoportokat. A gyógypedagógus/pedagógus útmutatásai alapján ellátja a sajátos nevelési igény-specifikus, fogyatékosság-specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat. Közreműködik a sajátos nevelési igényű személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási, gondozási feladatokban, a tanórák előkészületeiben és lebonyolításában, a higiénés szokásrendszer kialakításában, valamint a közösen végezhető munkatevékenységekben. Segít az intézmény és a család kapcsolatának koordinálásában. Betartja a titoktartási kötelezettséget. Munkáját a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyekkel, családtagjaikkal, és más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

Pedagógiai asszisztens

Ha KÉPES vagy arra, hogy:
 • gyermekek/fiatalok tevékenységeit előkészítsd és lebonyolítsd
 • szabadidős programokat szervezz gyermekeknek
 • felügyeld a csoportokat és feladatokat adj számukra
 • különös figyelmet fordíts a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekekre, tanulókra és családjukra

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem óvodapedagógus vagy tanító alapszakján az elvégzett pedagógiai asszisztens felnőttképzést beszámítja!

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
 • nevelési és oktatási feladatok értelmezése
 • adekvát kommunikáció
 • konfliktusok felismerése és megoldása
 • differenciált bánásmód alkalmazása
 • szociális problémák felismerése
 • rendezvények, programok, szabadidős tevékenységek szervezése
 • pedagógiai, pszichológiai, egészségtani ismeretek
 • különleges bánásmódot igénylő gyermekek felismerése
A képzésre történő jelentkezés feltételei:
 • érettségi végzettség
A képzés óraszáma:
 • Szakmai gyakorlat terület és időtartama (köznevelési, közművelődési és gyermekvédelmi) 40 óra
 • 1060 óra és 40 óra gyakorlat
 • Megengedett hiányzás mértéke: 20%
A pedagógiai asszisztens képzés célja:
A pedagógiai asszisztens óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban és egyéb (gyermeknevelő, gondozó) intézményben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű szakember, irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. A kompetenciahatárokat betartva közreműködik a gyermek/fiatal tevékenységeinek, tanítási óráinak előkészítésében és lebonyolításában. Részt vesz az intézményen belüli és intézményen kívüli programok, szabadidős feladatok előkészítésében és lebonyolításában. Felügyeli, kíséri a csoportot, gondozási feladatokat lát el, részt vesz a gondjaira bízott gyermek/fiatal higiénés szokásrendszerének kialakításában. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását. Munkája során differenciált bánásmódot alkalmaz. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel és a gyermekkel/fiatallal történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

Jelentkezz Hozzánk Egyedülállóan Egyetemi kreditpontot érő Felnőttképzéseinkre!